Tipy a triky: Částečné sekvence

Jednodušší manipulace s formami

05.12.2012
Ten, kdo používá složité formy, by s nimi chtěl co nejjednodušeji a nejbezpečněji manipulovat. Řídicí systém SELOGICA vám pro tento účel poskytuje funkci „částečných sekvencí“, což je řešení, které je orientované na praktické potřeby a které obsluhám strojů poskytuje jistotu, že se nemohou dopustit žádné chyby.
k tipy a triky