URA modul

Novinka MSV 2012 oceněná čestným uznáním

11.09.2012
Univerzální Robotizovaný ARBURG modul (URA) připojený ke vstřikovacímu stroji ALLROUNDER 470 C GOLDEN EDITION, které získalo čestné uznání MSV 2012 za nejlepší inovační exponát v průmyslové automatizaci, měřicí, řídící, automatizační a regulační technice.

Potřeby zákazníka jsou vždy impulzem
Časté operativní změny výrobního plánu, zmenšování výrobních dávek, neustálé snižování výrobních nákladů při dodržení kvality, nové požadavky na zautomatizování výroby – ať už ze strany vedení firmy nebo odběratelů denní chleba vedoucího lisovny. Jak všem těmto náročným, mnohdy protichůdným úkolům čelit? mít univerzální zařízení, které je snadno přestavitelné pro různé výroby, jednoduše programovatelné a použitelné u více vstřikovacích strojů dle aktuální potřeby. Pracovníci společnosti ARBURG, která je dodavatelem strojní technologie do lisoven plastů, již delší dobu vnímali tento neuspokojivý stav a přibližně před rokem na základě vydefinovaných potřeb a priorit iniciovali vývoj a realizaci zcela nového automatizovaného stroje. Nyní přichází společnost ARBURG na trh s moderním výrobním zařízením, které by mělo v tomto ohledu těžkým hlavám vedoucích výroby odlehčit.

Vývoj vlastními silami
Univerzální Robotizovaný ARBURG modul, zkráceně URA modul, vznikl ve spolupráci s tuzemským výrobcem jednoúčelových strojů firmou Opticontrol. Jedná se o univerzální transportabilní robotizované pracoviště určené především pro plastikářskou výrobu. Obecně pracoviště sestává ze dvou základních podcelků – vstřikovacího stroje a robotického modulu. Společně pak tvoří komplexní výrobní jednotku určenou pro výrobu plastových výlisků s následným vyjmutím dílce z formy pomocí chapadla robota a jeho další manipulací. Robotizovaný modul lze od vstřikovacího stroje odpojit a snadno přesunout k jiným vstřikovacím strojům různých velikostí.

Jednoduchá změna automatizované výroby
Přesun URA modulu k jinému lisu a rozjezd další výroby lze provést ve velmi krátkém čase cca 15 minut. Zařízení má zcela novou koncepci mechanické konstrukce, tzn. připevnění šestiosého robota na pevnou desku vstřikovacího stroje, které zaručuje přesnost polohování; šestiosý robot je snadno demontovatelný a lze jej fixovat do tzv. parkovací pozice uvnitř transportabilní ochranné klece a následně celý kompaktní modul včetně robota přesunout. Tento univerzální koncept přináší díky své jednoduché přestavitelnosti mimořádnou variabilitu a flexibilitu a ve svém důsledku i úsporu výrobních nákladů. Jednoduché programování Modul je jednoduše programovatelný pomocí vlastní dotykové obrazovky s využitím grafických symbolů z řízení SELOGICA a systému učení polohy (tzv. teaching režim). Řídicí systém nabízí přednastavené algoritmy robotických pohybů, což výrazně zjednodušuje nároky na kvalifikaci obsluhy a časovou náročnost přípravy výroby. Takto je obsluha vstřikovacího stroje schopna „naprogramovat“ šestiosého robota Epson bez znalosti komplikovaného řádkového programování. Po připojení URA modulu ke vstřikovacímu stroji řídicí systém modulu automaticky rozpozná připojený typ vstřikovacího stroje a upraví rozsah nastavovaných parametrů. Na trh uváděný automatizovaný výrobní celek splňuje aktuální požadavky na snižování provozních nákladů při zachování vysoké kvality finálního produktu. Použití automatizace tohoto typu zajišťuje v plastikářské výrobě stabilní výrobní takt, zkrácení doby celého cyklu a zvyšuje celkovou technologickou úroveň výroby. V porovnání se stacionárním robotizovaným pracovištěm představuje URA modul levnější investiční variantu, jejíž návratnost může být rozložena do více výrobních projektů.

Zcela nová alternativa
URA modulu je novou alternativou k dosud obvykle používaným řešením v praxi, tj. vstřikovacím strojům vybavenými standardními tříosými manipulátory nebo k jednoúčelově konstruovaným pracovištím vybaveným šestiosým robotem. Tato alternativa spojuje výhody obou uvedených postupů a eliminuje jejich nedostatky. URA modul je vhodný především pro automatizaci malých lisoven vyrábějících v menších výrobních dávkách a s častými změnami výrobního programu, obvyklými v oblastech automobilového, elektrotechnického nebo zdravotnického průmyslu. Výhoda pro uživatele je v úspoře celkových nákladů při přípravě a zajišťování výroby.

Ocenění MSV 2012
V rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně bylo možné si URA modul připojený ke vstřikovacímu stroji ALLROUNDER 470 C GOLDEN EDITION prohlédnout na stánku společnosti ARBURG. Vystavované pracoviště automatizovaně vyrábělo a sestavovalo uzavíratelné plastové boxy. URA modul představuje vysoce inovativní produkt vyvinutý a realizovaný výhradně českými firmami a jako takový získal čestné uznání MSV 2012 za nejlepší inovační exponát v průmyslové automatizaci, měřicí, řídící, automatizační a regulační technice.