106 nových učňů a studujících

Začátek vzdělání 2022

05.09.2022
Dne 1. září 2022 zahájilo své učňovské studium u společnosti ARBURG celkem106 nových učňů a studentů Bádensko-Württemberské duální vysoké školy (DHBW). Tento počet je nejvyšší v historii podniku. Jednatelka a společnice společnosti paní Renate Keinathová přivítala nové členy rodiny ARBURG.

Začátek profesního života
„Budete to vy, kteří naši společnost svým know-how posunou vpřed! Je naší povinností vám všem nabídnout velmi kvalitní a dobré profesní vzdělání. Využijete přitom dlouholetých zkušeností, protože profesní vzdělávání nabízíme mladým lidem již déle než 70 let.“, takto pozdravila jednatelka společnosti Renate Keinath nové členy rodiny ARBURG. Společnost nabízí vzdělání pro strojní konstruktéry, průmyslové mechaniky, mechatroniky a elektrotechniky a také po technické produktové návrháře a ekonomy. Aby nebyl přechod ze školy do společnosti ARBURG pro letošních 106 nových účňů a studujících skokem do studené vody, vypracovala společnost ARBURG rozsáhlý vzdělávací koncept.

Vynikající vzdělávání
Jako první podnik nabízející vzdělání ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko získala společnost ARBURG od roku 2018 již třikrát certifikát kvality. Již v roce 2017 se společnosti ARBURG podařilo získat značku kvality „1A vynikající vzdělávací společnost“ udělovanou průmyslovou a obchodní komorou (IHK) Nordschwarzwald. „Aktuální počet 213 učňů a 91 studujících je působivým důkazem toho, jak důležitou roli má vzdělání u společnosti ARBURG“, dodává paní Renate Keinath.