Oceněn učňovský projekt

Soutěž „Talenty pro průmysl 4.0“

21.06.2022
S učňovským projektem „Chytrá klobása“ patří letos společnost ARBURG k pěti vítězům soutěže „Talenty pro průmysl 4.0“. Ocenění předal učňům v rámci virtuálního udělování cen pan Dr. Patrick Rapp, náměstek ministra z Ministerstva hospodářství, práce a cestovního ruchu spolkové země Bádensko-Württembersko.

Soutěž „Talenty pro průmysl 4.0“
Soutěž Talenty pro průmysl 4.0, kterou pořádala Allianz Industrie 4.0 Baden-Württemberg, síť iniciovaná a podporovaná Ministerstvem hospodářství Bádenska-Württemberska, se konala již potřetí. Tato soutěž vznikla, protože „pro úspěšně zavedený a do sítě digitálně propojený hodnotový řetězec je dnes nezbytný včasný a praktický kontakt učňů s tématem Průmysl 4.0.“ Učni společnosti ARBURG Nico Schoch a Nils Frey přicestovali do Stuttgartu jako zástupci týmu ARBURG, aby v hospodářském centru převzali cenu a představili projekt.

Oceněno: „Chytrá klobása“
Učňovský projekt na téma Průmysl 4.0, se kterým se tým ARBURG do soutěže přihlásil, je již od roku 2016 vždy aktivní na akci Technologické dny ARBURG v Loßburgu, což je každoroční vnitropodniková událost lákající tisíce návštěvníků z celého světa, a vždy se postará o senzaci. Každý nový učňovský ročník projekt rozšiřuje a zdokonaluje. V podstatě se jedná o grilovací stanici, která je kompletně založena na technologii společnosti ARBURG a automaticky průběžně opéká klobásy.

Působivý projekt
Učni Nico Schoch a Nils Frey v rámci předávání ocenění představili svůj projekt panu Dr. Patricku Rappovi. Náměstka ministra tato nekonvenční myšlenka a její provedení velmi zaujaly a rád se nechal seznámit s výzvami, se kterými se učni při vývoji chytré grilovací stanice potýkali. I díky těmto zajímavým informacím na závěr slíbil, že společnost ARBURG v Loßburgu navštíví.