Učni získávají cenu VDMA

Koncept pro ekologické pití kávy

09.06.2022
Šestičlenný tým učňů společnosti ARBURG byl 30. května 2022 na veletrhu v Hannoveru vyznamenán cenou VDMA „Carbon Busters“. Touto cenou oceňuje Asociace německých výrobců strojů a zařízení (VDMA) mladé ochránce klimatu. Učni udělali dojem svým nápadem na snížení CO2 stopy automatů na kávu.

Ocenění: Ekologický koncept
Kritériem pro rozhodování poroty byly zejména jasně formulované cíle, obsáhlé zpracování projektu a postup k realizaci. „Těší nás, že náš koncept pití kávy šetrné k životnímu prostředí byl ze strany VDMA zejména i společností ARBURG tak dobře přijat,“ poděkoval jménem projektového týmu Tobias Helber, odborný informatik v prvním roce svého učení. Učni Denise Bohnet, Svenja Bross, Sonja Fritz, Mika Hauser, Jannik Münstermann a on do konceptu investovali přibližně 250 hodin a řadu nápadů již realizovali v centrálním závodě v Lossburgu.

Automaty na kávu: Budou nahrazeny jednorázové kelímky
V Lossburgu je v provozu 24 stolních přístrojů (Table Tops) a 33 velkých automatů na kávu, které v roce 2019 vyrobily celkem 900 000 horkých nápojů – z toho 85 procent do plastových kelímků na jedno použití. Energetická bilance vypracovaná projektovým týmem ukázala, že při výrobě jednoho jednorázového kelímku se vyprodukuje 14 gramů CO2, při vyplachování deseti šálků pouze 11,8 gramů CO2. Z průzkumu vyplynulo, že drtivá většina lidí je ochotna přejít na šálky nebo opakovaně použitelná řešení. Na základě toho tým následně vylepil plakáty, aby motivoval všechny uživatele k tomu, aby se při konzumaci kávy vyvarovali používání jednorázových kelímků. U stolních přístrojů již mnoho zaměstnanců nyní používá porcelánové šálky.

Koncept dokáže ušetřit až deset tun emisí CO2 ročně
Dalším nápadem je připojení kávovarů k interní síti ARBURG prostřednictvím zásuvek s podporou WiFi, aby je bylo o víkendech a během celozávodní dovolené možno snadno vypínat. Učni zjišťovali spotřebu energie automatů na kávu během používání, v pohotovostním režimu a při spouštění. Výsledek: Pokud by bylo všech 57 automatů o víkendech a v době provozního klidu vypnuto, bylo by to celkem 6 058 dní v roce, což odpovídá úspoře 0,138 tuny CO2 za rok.
Hlavním cílem, který je ještě třeba realizovat, je vytvoření nového systému opakovaně použitelných šálků pro velké automaty na kávu. Jako nejšetrnější alternativa z hlediska CO2 se ukázaly opakovaně použitelné kelímky vhodné pro kávové automaty vyráběné na vstřikovacích strojích přímo ve společnosti ARBURG a jejich plnění do strojů. Použité kelímky by bylo možno vracet do sběrné nádoby a poté je rovněž přímo na místě ve společnosti ARBURG umývat v samostatné umývárně nádobí. Pokud budou všechna opatření realizována, bylo by možno v budoucnu ročně redukovat emise CO2 přibližně o deset tun.