arburgXvision: Plasty a recyklace

Ohlédnutí za naším 12. vysíláním

25.05.2022
Zajímavé, poučné, trochu překvapivé: Tak lze stručně popsat 12. vysílání ArburgXvision. V jeho rámci diskutovali dne 19. května 2022 Peter Barlog, společník a jednatel společnosti Barlog Plastics GmbH, Gerhard Böhm, provozní a servisní ředitel společnosti ARBURG, a Dr.-Ing. Philipp Kloke, z oblasti Application and Process Development společnosti ARBURG, na téma „Plasty jako hnací motor inovací – nové materiály a co přinášejí!“.

Úspěšné vysílání
Živé vysílání, které bylo krátce po odvysílání dostupné v mediatéce, sledovalo na sociálních sítích více než 1000 diváků. Následně využilo přibližně 1600 zájemců (stav k 23.05.2022) možnost sledovat vysílání později na webu události nebo na kanálech sociálních médií. Tato čísla společně se zajímavými diváckými dotazy ukazují, že se v tomto vysílání arburgXvision opět jednalo o špičkové téma, které hýbe světem plastů.

Nové materiály, recykláty a energie
Je nesporné, že svět bez plastu již není myslitelný. Ale, a na tom se shodli všichni experti, je toho ještě třeba hodně udělat pro to, aby bylo možné plasty v budoucnu používat rozumněji a šetrněji. A tím jsme se dostali k tématu, které stále více nabývá na důležitosti a které se podle účastníků diskuse nyní dostalo do politiky, společnosti i průmyslu. V této souvislosti se také hodně hovořilo o recyklaci, trvalé udržitelnosti a energetických problémech.

Praktický příklad z Lossburgu
Manuel Wöhrle, vedoucí skupiny Industries, ve svém vstupu z centrály ARBURG v Lossburgu působivě vysvětlil, jak lze nové procesy využívat k ekonomické a udržitelné výrobě. Představil proces stroj přímým ukládáním vláken (Fiber Direct Compounding), při kterém jsou vlákna individuálně zkracována a přiváděna přímo do taveniny. To snižuje nejen emise CO2 a náklady na logistiku. Komponenty jsou také až o 30 % lehčí a v závislosti na aplikaci lze snížit náklady na materiál o 40 až 60 %.

Všechna předchozí vysílání lze kdykoli shlédnout v mediatéce na webové stránce www.arburgxvision.com.