Vysvětlující video k ALS

Odborné znalosti – podrobně shrnuto

19.05.2022
Naše úspěšná řada vysvětlujících videí pokračuje i v roce 2022. V nové epizodě pan Peter Kowalewski, vedoucí skupiny Digital Industrial Solutions Support, snadno srozumitelným, stručným a zábavným způsobem vysvětluje vše o systému řídicího počítače ARBURG (ALS).

Nové vysvětlující video: Systém řízení výroby ALS
Odborník společnosti ARBURG Peter Kowalewski v nejnovějším vysvětlujícím videu ukazuje, co vše systém řízení výroby ALS vyvinutý společností ARBURG dokáže a proč by neměl chybět v žádném moderním procesu zpracování plastů. K hlavním úkolům systému řízení výroby ALS patří zaznamenávání a analýza výrobních dat v reálném čase. Na základě těchto informací lze cíleně zvyšovat efektivitu v průmyslové výrobě.
ALS je však vhodný i pro plánování výroby. Systém přitom zajišťuje, aby byl ke každé zakázce použit také správný soubor dat. Dynamické plánování zohledňuje i nepředvídatelné údálosti – například zpoždění v důsledku nedostatku personálu. Je tak zajišťováno optimální vytížení celé výroby.

Srozumitelné pro všechny
Jednoduché a srozumitelné vysvětlení komplexních témat ve 3 minutách. To je cílem vysvětlujících videí společnosti ARBURG. Pro diváky má být zábavné ponořit se společně s odborníky společnosti ARBURG do různé tematiky a v krátké době se informovat. „Prvním pomocníkem“ je tzv. beacon, který podává dodatečné grafické informace a přispívá tak k lepšímu porozumění tématiky.

V naší mediatéce najdete další epizody řady vysvětlujících videí.