Další sbírky pro projekty na Ukrajině

Společnost ARBURG podporuje ty, kteří potřebují pomoc

11.05.2022
ARBURG finančně přispívá na pomoc Ukrajině: Aby bylo možné pomoci lidem postiženým válkou na co nejširší úrovni, rozdělili členové vedení a společníci společnosti ARBURG velkorysý dar ve výši 400 000 eur mezi dvě organizace: „Lékaři bez hranic“ a SOS dětské vesničky obdržely každá částku 200 000 eur na humanitární a zdravotnickou pomoc postiženým válkou na Ukrajině.

Podpora na pomoc potřebným je pro společnost ARBURG velmi důležitá
Středem pozornosti firmy ARBURG a jejích společníků jsou lidé. Podpora na pomoc potřebným byla vždy její srdcovou záležitostí. Z jejich iniciativy vznikla již v dubnu celopodniková sbírka okresu Freudenstadt na pomoc Ukrajině. V jejím rámci darovali zaměstnanci 50 000 eur a společníci firmy pak tuto částku zvýšili na celých 150 000 eur.

SOS dětské vesničky pomáhají dětem a rodinám
Projekt SOS dětských vesniček „Ukrajina: Humanitární pomoc dětem a rodinám“ byl zahájen ihned po vypuknutí války. Vedle akutní okamžité pomoci je postiženým rodinám poskytována také dlouhodobá podpora. Aktivity zahrnují dopravu do bezpečných oblastí, ubytování v pronajatých ubytovacích prostorách nebo v zařízeních SOS dětských vesniček v sousedních zemích, dodávky potravin, hygienických potřeb a přikrývek a také lékařskou pomoc a psychologickou a sociální podporu.

„Lékaři bez hranic“: Lékařská a humanitární pomoc
Organizace „Lékaři bez hranic“ zachraňují životy ve více než 70 zemích světa. Také zde byla sbírka zaměřena na válku na Ukrajině. Aktivity jsou i zde široké: vedle dodávek lékařské a humanitární pomoci probíhá mimo jiné vyškolování personálu ukrajinských nemocnic, ošetřování zraněných v mobilních klinikách nebo jejich evakuace ve vlaku vybaveném pro lékařské účely. Dále je zajišťována pomoc uprchlíkům v příhraničních oblastech.