Úspěšná sbírka společnosti ARBURG

150 000 eur na pomoc Ukrajině

02.05.2022
Na konci března vyzvali společníci společnosti ARBURG a závodní rada společnosti ARBURG k uskutečnění sbírky na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. Dary zaměstnanců pak společníci ztrojnásobili, takže se nakonec podařilo vybrat mimořádnou částku 150 000 eur. Ve středu 27. dubna 2022 byl darovací šek předán zástupci hejtmana okresu Freudenstadt.

Společně silní
Sbírka na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny byla v celé společnosti intenzivně propagována, mimo jiné na intranetu prostřednictvím videoposelství jednatelky společnosti ARBURG, paní Renate Keinath, která je zodpovědná za personální a sociální oddělení.
Zaměstnanci v průběhu tří týdnů darovali celkem asi 50 000 eur. Tuto úctyhodnou částku společníci firmy ARBURG po skončení akce ztrojnásobili.

Dary pomáhají přímo
Centrum pomocí Ukrajině okresu Freudenstadt použije dar ve výši 150 000 eur na pomoc ukrajinským uprchlíkům v polském partnerském okrese Tomaszowski a také uprchlíkům z Ukrajiny přijatým v okrese Freudenstadt.
Symbolický šek převzal zástupce hejtmana okresu Freudenstadt pan Reinhard Geiser z rukou paní Renate Keinath a předsedy závodní rady pana Thomase Brunnenkanta. Jménem okresu pak poděkoval zaměstnancům společnosti ARBURG a všem společníkům.
Výhodou je přímý kontakt v Polsku prostřednictvím partnerského okresu, do kterého denně přichází kolem 20 000 uprchlíků, a informace od pomáhajících přímo v místě o tom, co je aktuálně potřeba.