Bezpečnostní mezera “Log4j”

Softwaru ARBURG se netýká

16.12.2021
Kritický bezpečnostní nedostatek zero day s názvem „Log4j“ umožňuje útočníkům spouštět kódy. V pátek 10. prosince 2021 Spolkový úřad pro bezpečnost v informační technice (BSI) se zpětnou platností zvýšil hodnocení této bezpečnostní mezery. Nyní platí nejvyšší červená úroveň výstrahy.

Vývojový tým ARBURG prověřil veškerý Mainstream software aktivně používaný na trhu a v našich produktech. Můžeme potvrdit, že náš software tuto bezpečnostní mezeru neobsahuje (stav ke dni 16. prosince 2021).