Otázka kategorie

Odborný příspěvek v časopise „Kunststoffe“

03.11.2021
V odborném časopise "Kunststoffe" a "Kunststoffe international" (10/2021) vydávaném nakladatelstvím Hanser-Verlag se můžete dozvědět více o vztahu mezi rychlostí posuvu, vstřikovaným objemem a dobou plnění a o tom, jak tyto faktory korelují s výkonností vstřikovacích jednotek.

Snadné vysvětlení důležitých ovlivňujících faktorů
Dr. Eberhard Duffner, bývalý vedoucí úseku vývoje společnosti ARBURG, ve svém odborném příspěvku vysvětluje na konkrétních příkladech, proč by se nemělo bezpodmínečně spoléhat na údaje z prospektu a podle jakých charakteristických veličin lze určit vhodnou vstřikovací jednotku a stroj pro dané použití. Pomocí jednoduchých pravidel založených na objemu dávky a době plnění lze vypočítat vstřikovaný objemový proud a zvolit k tomu vhodnou vstřikovací jednotku. Kromě toho rozlišuje mezi stroji určenými pro trvalý výkon a stroji určenými pro špičkový výkon.
Download Odborné články časopis Kunststoffe (angličtina)