77 učnů a studentů

Vítejte u společnosti ARBURG!

02.09.2021
Dne 1. září 2021 zazněl startovní výstřel: Celkem 77 nových učňů a studentů Duální vysoké školy Bádenska-Württemberska (DHBW) zahájilo své studium u společnosti ARBURG. Nové učně a studenty srdečně přivítala jednatelka společnosti paní Renate Keinath.

Vstup do profesního života
„Špičkově vzdělaní zaměstnanci s širokými odbornými znalostmi jsou velmi důležití pro inovativní sílu a mezinárodní konkurenceschopnost společnosti ARBURG“, řekla paní Renate Keinath ve svém úvodním proslovu a zdůraznila: „Umožnit mladým lidem úspěšný vstup do profesního života není v koronavirové době pro mnoho jiných společností žádnou samozřejmostí. My naopak neomezeně vzděláváme dál!“
V rámci velmi zajímavého úvodního týdne mají noví učni a studenti příležitost vzájemně se seznámit a poznat také společnost – samozřejmě za současného dodržování hygienických pravidel. Ve společnosti následují například prohlídky provozů, seznámení s produktovým portfoliem ARBURG a s prací jednotlivých oddělení. Vedoucí vzdělávání pan Michael Vieth a tým učitelů navíc zorganizovali teambuildingové akce a společné grilování mimo areál.

Nejmodernejší strojní a výuková technika
Díky inovativnímu a trojnásobně certifikovanému systému vzdělávání dokáže 16členný tým učitelů v čele vedoucím vzdělávání panem Michaelem Viethem i v těchto náročných časech pružně reagovat na aktuální požadavky. Základní vzdělávání probíhá ve školicím centru o rozloze 2 000 metrů čtverečních vybaveném moderní strojní a výukovou technikou. Zcela nová je od tohoto roku metoda vyučování a učení orientovaná na činnost. K inovativním metodám vzdělávání během koronavirové pandemie rovněž patřilo domácí vzdělávání.