aXw aplikace ProcessLog

Přidaná hodnota pro zákazníky strojů freeformer

01.04.2021
Podrobná dokumentace je v průmyslové aditivní výrobě komponent nezbytná například v oblasti lékařské techniky, automobilového průmyslu a letectví a kosmonautiky. Z tohoto důvodu jsme cíleně rozšířili rozsah funkcí našeho zákaznického portálu „arburgXworld“ a integrovali do stroje freeformer.

Zpětná sledovatelnost procesních dat specifických pro díly
Aplikace „ProcessLog“, která byla vyvinuta speciálně pro stroje freeformer, umožňuje vizualizaci a zpětné sledování skladby výlisku s procesními daty a daty stroje. Informace o stroji, druhu zakázky, době utváření, konstrukci vrstev, teplotě instalačního prostoru atd. je možné během kompletní skladby výlisku přehledně graficky zobrazit.

Registrace
Společnosti, které chtějí používat přístup do digitálního světa ARBURG, se mohou zaregistrovat na adrese www.arburgXworld.com.