Bionicky optimalizovaná regulace tlaku

Nová funkce zvyšuje reprodukovatelnost

13.10.2020
Zamezení tvorby otřepů nebo neúplných výstřiků a současné udržení přesné regulace tlaku: Přepnutí ze vstřikovacího tlaku na dotlak je důležitým ukazatelem kvality pro vstřikovací procesy. Především při větším počtu kavit. V tomto případě se funkce „aXw Control PressurePilot“ postará o optimální plnění formy.

Již od roku 1987 lze pomocí „Přepínání s lineárně rostoucí funkcí“ vytvářet lineárně regulovaný přechod ze vstřikovacího tlaku na dotlak. Výsledkem je zlepšení vyvážení, tj. rovnoměrné plnění formy každé kavity.

U nové funkce „PressurePilot“ se s nelineární bionicky optimalizovanou regulací tlaku zvětšuje procesní okno pro výkonný a reprodukovatelný vstřikovací proces. Dále se zmenšují rozdíly v plnění, a tím i rozdíly v hmotnostech komponent z různých cyklů.
Ani jedna funkce nenahradí vyváženou formu. Mohou však pomoci odstranit problémy při vyvažování, které by nebylo možné řešit technickým vybavením formy se srovnatelným nákladem.
today 74 TechTalk „Bionicky optimalizovaná regulace tlaku zvyšuje reprodukovatelnost“ (angličtina) (PDF - 3,6 MB)