70 nových učňů a studentů

Vítejte ve společnosti ARBURG

02.09.2020
K1. září 2020 zahájilo u společnosti ARBURG svou přípravu na budoucí povolání celkem 70 nových učňů a studentů Bádensko-Württemberské duální vysoké školy (DHBW). S novým studijním rokem byla kromě toho překonána meta 2000. učně.

Vzdělávání bez omezení
„Nadále pokračujeme bez jakéhokoli omezení ve vzdělávání a v roce 2020 umožníme i 70 novým učňům a studentům duálního vysokoškolského studia úspěšný start do profesního života,“ zdůraznila jednatelka a členka společnosti Renate Keinath ve svém uvítacím projevu.
Ve spoustě jiných podniků to v době korony a složité ekonomické situace podle ní není samozřejmostí. Fakt, že firma každý rok zaměstná prakticky všechny učně a studenty na pevný pracovní poměr, je také výsledkem pečlivého strategického plánování. Zatímco jinde se učňovská místa škrtají, plánuje jich společnost ARBURG na rok 2021 dle jednatelčiných slov dokonce ještě více.

Skvělé vzdělání
„S 2000. učněm, který u nás vstoupí do profesního života, jsme po více než 70 letech přípravy na výkon povolání dosáhli nového milníku. Jsme na to velmi pyšní!“ říká jednatelka. O tom, že má vzdělání pro společnost ARBURG velkou hodnotu, svědčí i fakt, že má společnost ARBURG od začátku roku 2018 jako první vzdělávací instituce v Bádensku-Württembersku tři certifikáty kvality.
Přejít na stránku Vzdělávání