arburgXworld: Nadšení zákazníci

Digitální svět ARBURG snadno a intuitivně

27.07.2020
Digitální zákaznický portál „arburgXworld“ mají zákazníci k dispozici od roku 2019. Jaké zkušenosti doposud s portálem arburgXworld měli? Jaké přednosti jim zákaznický portál přináší?

Registrujte se!
Chcete používat náš digitální svět ARBURG? Vstup do našeho zákaznického portálu je bezplatný a může být kdykoliv cíleně rozšířen o z části placené aplikace a funkce.
Registrujte se nyní na stránkách www.arburgXworld.com.
K balíčkům nabídek
K letáku „arburgXworld“ (angličtina)

Využití předností zákaznického portálu
Zákazníci, kteří se již registrovali na zákaznickém portálu, většinou používají několik aplikací, aby zvýšili efektivitu vlastních podnikových procesů a služeb. Různí zákazníci hovoří o svých zkušenostech:

Kathrin Gruber, jednatelka společnost Wartenfelser GmbH & Co. KG, Hemhofen, Německo
„Jako firma, která se zabývá konstrukcí forem pro vstřikování a výrobou technických plastových dílů jsme již ve druhé generaci a tím déle než 30 let věrným zákazníkem společnosti ARBURG. Z celkem 64 vstřikovacích strojů je 55 strojů ALLROUNDER. Pro stálé udržení kompletní bezpečnosti procesů potřebujeme pravidelně a krátkodobě náhradní díly. Zde nás od léta 2019 výrazně podporuje nová platforma arburgXworld. V první řadě používáme aplikaci ‚Shop‘ k rychlému vyhledání a objednávce hledaných dílů, které je možné velmi nápomocně zobrazit také vizuálně. Náhradní díly je možné rychle určit také pomocí strojově specifických výkresů. Kromě toho nám pomáhají navigační odkazy ‚historie objednávek‘ a ‚faktury‘ jako archivační systém, který doplňuje náš vlastní elektronický systém správy dokumentace a archivace.“

 

Gerd Winter, vedoucí sekce vstřikovaných výlisků společnosti Otto Dunkel GmbH, Mühldorf a. Inn, Německo
„ODU patří k mezinárodně vedoucím firmám nabízejícím konektorové systémy a zaměstnává světově 2.300 zaměstnanců. 53 strojů ALLROUNDER společnosti ARBURG zaujímá lví podíl v celkovém počtu 66 našich vstřikovacích strojů. Platformu arburgXworld používáme již od června 2019, především aplikace ‚Shop‘ a ‚MachineCenter‘. Velmi oceňujeme snadné vyhledávání náhradních dílů pomocí výkresů. Kromě toho je pro nás velmi prospěšná dokumentace všech objednávek, dodávek, nabídek a faktur a možnost jejich zpětného sledování. V oblasti MachineCenter máme snadný přístup k návodům k použití, seznamům náhradních dílů a schématům zapojení. Díky tomu má naše oddělení elektriky a oprav a údržby rychlý a snadný přístup k informacím.“

 

Tim Övermöhle, Keyuser arburgXworld u společnosti Pöppelmann GmbH & Co. KG, Lohne, Německo
„Platformu arburgXworld používáme od března 2019. Našimi hlavními body jsou především opravy a v obchodní oblasti také nákup a dispozice. Několik dní po uvedení nové platformy arburgXworld společnosti ARBURG  do provozu jsme se zde také registrovali. Konkrétně pracujeme s aplikacemi ‚Shop‘, ‚ServiceCenter‘ ‚Calendar‘ a ‚MachineCenter‘. Tyto aplikace používají jak naší obchodníci, tak také kolegové z oblasti oprav. Obzvláště často a rádi používáme aplikaci ‚Shop‘, protože se zde ukládají objednávky online. Kromě toho je možné pomocí aplikace ‚Shop‘ vyvolat ceny, dostupnost nebo údaje o produktu.
Aplikace zásadně nabízí mnoho předností. Pomocí ní je možné online vyvolávat údaje o stroji a kusovníky strojů, servisní tikety v případě problémů se stroji nebo v případě technických dotazů a bez časového omezení realizovat objednávky. To nám umožňuje rychlé provedení, protože ceny a podmínky je možné vyvolat online a přímo vidíme dostupnost jednotlivých náhradních dílů.“

 

Martin Spelthahn, technická podpora u společnosti Swoboda Wiggensbach KG, Wiggensbach, Německo
„Aktuálně používáme 49 strojů ALLROUNDER. Patříme k těm prvním, kteří platformu arburgXworld začali testovat po jejím představení na technologických dnech v roce 2019. Vizuální realizace je moderní a příjemná, manipulace aplikace praktická, i když ještě chybí několik maličkostí jako například interní filtr expertů. Naše oddělení oprav a držby pravidelně využívá dostupnosti strojní dokumentace a seznamů náhradních dílů v aplikacích ‚MachineCenter‘ a ‚Shop‘, objednávky jsou realizovány centralizovaně prostřednictvím našeho nákupu pomocí SAP a aplikace arburgXworld-Shop. Aplikace ‚ServiceCenter‘ momentálně ještě skutečně nepoužíváme, protože se nám většinu prostojů strojů daří odstranit bez pomoci podpory. Při hledání závady a jejím odstranění jsou však dokumentace a seznamy náhradních dílů, které jsou dostupné v portálu, velmi prospěšné. Při testování jsem aplikaci sám používal. Dokážu si představit intenzivní využití v okamžiku dostupnosti vlastních podnikových přístrojů. K lepšímu porozumění je velmi prospěšná možnost záznamu snímků a videí.“

 

Alexander Wittig, vedoucí oblasti údržby a oprav vstřikovaných výlisků společnosti HK Cosmetic Packaging GmbH, Coburg, Německo
„Já používám převážně aplikaci ‚Shop‘ platformy arburgXworld, která převážně bezvadně funguje. Pokud nelze výrobky objednat online, necháme si službou náhradních dílů zde uložit nabídku, kterou pak mohu přesunout do košíku. Společně se seznamy náhradních dílů, které jsou uloženy v aplikaci ‚MachineCenter‘ je vyhledání a objednávka jednodušší a efektivnější. Musím zmínit také to, že jsou zpětně zohledněny také starší stroje po roce 2003.“

 

Holger Albrecht, Manufacturing Engineering Plastic Components, Seat Belt Systems, u společnosti ZF Automotive Germany GmbH, Alfdorf, Německo
„V našem závodě pracujeme aktuálně s 81 stroji ALLROUNDER velikosti 170 U až 920 H a také 1500 T s různými robotickými systémy MULTILIFT. Platformu arburgXworld s aplikacemi ‚Calendar‘, ‚Configuration‘, ‚MachineFinder‘, ‚ServiceCenter‘, ‚SelfService‘, ‚DataDecoder‘, ‚MachineCenter‘, ‚VirtualControl‘ a ‚Shop‘ používáme od dubna 2019 ve velmi širokém rozsahu. Obzvláště nás přesvědčila aplikace ‚Shop‘ s velmi dobrými informacemi o aktuálních objednávkách, dodávkách a fakturách. Stejně prospěšné je vyhledávání náhradních dílů s dostupností a náklady. Aplikace ‚MachineCenter‘ nabízí dobrou možnost stažení dokumentací strojů jak je již známé také ze systému řídicího počítače (ALS) ARBURG. Nástroj ‚SelfService‘ nám při našich opravách a údržbě velmi pomáhá při vyhledávání závad a jejich odstranění, aplikace ‚MachineFinder‘ pak při zkoušce optimální vstřikovací jednotky na základě údajů o materiálu a dílech. Aplikace ‚VirtualControl‘ nás podporuje při vzorkování a optimalizaci součástek a aplikace ‚Calendar‘ je ideální k vyhledávání informací o plánovaných servisních návštěvách.“