Úspěšné informační dny 2020

Zaměřeno na vzdělávání

07.07.2020
Navzdory koronaviru: Zhruba 350 žáků a rodičů navštívilo dne 03. a 04. července Informační dny ARBURG 2020 – samozřejmě za dodržování všech potřebných hygienických opatření. Hosté byli fascinováni intenzívní podporou, hloubkou poskytovaných informací a poradenstvím vzhledem k 15 učebním oborům, poskytovaným společností ARBURG.

Bezpečná vzdělávací místa
„To, že se nám rok co rok daří přebírat prakticky všechny učně a studenty na pevný pracovní úvazek a že i letos umožníme znovu 69 mladým lidem úspěšný start do profesního života, je výsledkem důkladného strategického plánování“, zdůrazňuje paní Renate Keinath, společnice a jednatelka společnosti ARBURG und odpovědná za oblast personálu a sociálních věcí.
„Navzdory krizi nezmírňujeme naše aktivity v oblasti vzdělávání a pro rok 2021 máme naplánováno ještě víc vzdělávacích míst. Potom bude společnost ARBURG zaměstnávat celkem 226 učňů“, potvrzuje vedoucí úseku vzdělávání, pan Michael Vieth.

Plné nasazení vzdělávacího týmu
Učni a studenti DHBW (Duální vysoká škola Bádenska-Württemberska) ze skupiny informačních dnů zorganizovali akci převážně na vlastní odpovědnost. O dodržování dostatečných rozestupů bylo vždy postaráno díky povinnému přihlášení se a omezení počtu účastníků. Asi 150 z celkového počtu cca. 200 učňů a studentů DHBW a 13 školitelů představovalo během obou informačních dnů různá povolání a zodpovídalo detailnější dotazy týkající se vzdělávání a studia na DHBW. Hosté měli za doprovodu celkem 80 průvodců („Guides“) příležitost prohlédnout si vzdělávací centrum o rozloze 2.000 m², klást dotazy a podrobně se informovat o ucházení se o vzdělávací nebo studijní místo.
přejít na stránku vzdělávání