Eugen Hehl byl vyznamenán za své celoživotní dílo

Čestná medaile VDI pro staršího společníka společnosti

13.02.2020
Společník společnosti ARBURG Eugen Hehl byl 11. února 2020 ve městě Baden-Baden spolkem německých inženýrů (VDI) vyznamenán čestnou medailí Richarda Viewega za své celoživotní dílo. Společnice a jednatelka společnosti ARBURG Juliane Hehl převzala v zastoupení pro svého otce toto nejvyšší vyznamenání v oboru VDI techniky plastů.

Čestná medaile za celoživotní dílo
Důvody udělení čestné medaile Richarda Viewega shrnul Dipl.-Ing. Kurt Gebert, předseda VDI, odborná oblast techniky plastů takto: „Eugen Hehl svým velkým nasazením urychlil vývoj vstřikovací techniky a současně podporoval také nové technologie mimo svůj obor. Mnoho svých spolupracovníků vyslal do řad grémií VDI-oboru techniky plastů a obohatil tak technicko-vědeckou společnou práci VDI o jejich odborné znalosti.“

Laudatio: Průvodce oceněného pan Herbert Kraibühler
Laudatio pronesl Dr.-Ing. E. h. Herbert Kraibühler, bývalý technický jednatel společnosti ARBURG. „Laureát ceny Eugen Hehl je náruživý podnikatel, který svým působením v uplynulých více než 60 letech výrazně přispěl k rozvoji globálního plastového průmyslu ve strojírenství, při využití a aplikaci plastů, vzdělávání a také při šetrném zacházení s životním prostředím“, zdůrazňuje pan Kraibühler. „Byl skutečným velvyslancem německé výroby strojů a zařízení a rozhodujícím způsobem se podílel na vývoji našeho odvětví. Za to mu patří náš dík!“

Juliane Hehl přebírá čestnou medaili
Čestnou medaili Richarda Wiewega předal Kurt Gebert paní Juliane Hehl. Ta vyřídila pozdravy pana Eugena Hehla a v jeho jménu poděkovala za toto ocenění a za dojímavé a citlivé laudatio. „Nikdy ve svém životě se nehonil za vyznamenáním a cenami – vždy podle hesla ‚Raději upřímnost než jen zdání‘“, dodává Juliane Hehl. Ale čestnou medaili Richarda Viewega rád převezme. Jako vyznamenání za své celoživotní dílo, které se mu podařilo realizovat pouze za podpory mnoha osob, které ho doprovázely na této úspěšné cestě.