Novinka: Plastifikační asistent

Modul válce dodává a ukládá data do paměti

16.10.2019
Za plastifikačním asistentem se skrývá myšlenka „chytrého“ modulu válce jako důležité součásti stroje, a to na základě integrace paměťového čipu. Stroj tak „zná“ plastifikaci, kterou používá. To umožňuje aktivní podporu obsluhy a cílenou údržbu.

Plastifikační asistent využívá data z paměťového čipu pro automatický výpočet parametrů, jako je vytížení plastifikace nebo doby prodlevy. Lze tak rychle posoudit a optimalizovat úpravu materiálu. Plastifikační asistent kromě toho také na paměťový čip zaznamenává data o historii modulu a procesu, jako např. provozní hodiny nebo výkon modulu válce. Vytváří to na jedné straně předpoklady pro údržbu podle potřeby (základ pro „predictive maintenance“), na druhé straně to však také zlepšuje vyhledávání závad pro servis.