Bosch Global Supplier Award 2019

Společnost ARBURG získala ocenění

23.07.2019
V rámci mezinárodního ocenění nejlepších dodavatelů technologické a servisní společnosti Bosch GmbH získal ARBURG 10. července 2019 cenu „Bosch Global Supplier Award 2019“ v kategorii „Nepřímý nákup“.

ARBURG vyznamenán jako čelní partner
„Naši dodavatelé a poskytovatelé služeb jsou důležitými partnery pro konkurenceschopnost a transformaci společnosti Bosch,“ vyzdvihl Prof. Dr. Stefan Asenkerschbaumer, zástupce generálního ředitele společnosti Robert Bosch GmbH, ve svém projevu špičkový výkon oceněných firem. Společnost Bosch se však nespoléhá na své dodavatele jako na inovátory pouze ohledně konkurenceschopných nákladů, ale zaměřuje se spolu s nimi i na šetrné zacházení s přírodními zdroji.

Hrdost na ocenění
Cena „Bosch Global Supplier Award 2019“ je výrazem uznání společnosti Bosch pro jejích 47 nejlepších dodavatelů na celém světě. „Jsme velice hrdí, že jsme získali ocenění ‚Bosch Global Supplier Award 2019‘,“ zdůraznila Renate Keinath, jednatelka a současně společník společnosti ARBURG, která se spolu s Ralfem Müllerem, vedoucím oddělení technologie a key account managementu zúčastnila slavnostního předávání. „Tato speciální cena není jen uznáním kvality našich výrobků a služeb, ale především také našeho širokého spektra činností a aktivit v souvislosti s digitalizací v oblasti výroby a zpracování umělých hmot.“

Ocenění pro pionýra v oblasti digitalizace
Společnost ARBURG byla oceněna jednak díky důsledné standardizaci elektrických vstřikovacích strojů ALLROUNDER používaných v koncernu Bosch a z toho plynoucích kratších dodacích lhůt. Bosch však také ocenil společnost ARBURG jako pionýra v oblasti průmyslu 4.0.

Úspěšné partnerství od roku 1958
Skupina Bosch spolupracuje se společností ARBURG již od roku 1958. První ocenění pro nejlepší dodavatele získal ARBURG od společnosti Bosch již v roce 1999. Tehdy jako uznání za mimořádné výsledky týkající se setrvale vysoké kvality, flexibility a spolehlivosti dodávek v letech 1997/98. Současná cena „Bosch Global Supplier Award 2019“ za špičkový výkon v pozici dodavatele je dokladem toho, že Bosch a ARBURG se společně úspěšně ubírají vstříc budoucnosti.