Schůzka uživatelů ALS 2017

Odborníci na návštěvě ve společnosti ARBURG

19.12.2017

Dne 23. listopadu 2017 se v Lossburgu s cílem výměny zkušeností setkalo zhruba 100 německy mluvících uživatelů systému řídicího počítače ALS od společnosti ARBURG.

Úspěšná schůzka uživatelů ALS
Na setkání uživatelů ALS, které naši odborníci na vývoj a podporu z týmu ALS nyní organizují už potřetí zde v Lossburgu, jsou zákazníci se systémem řídicího počítače v centru našich aktivit. Všichni hosté i my jsme den naplno využili pro rozhovory, diskuse, intenzivní výměnu zkušeností a aktivně jsme se zapojovali," s potěšením konstatuje Axel Kinting, vedoucí skupiny řídicích systémů o úspěšné akci s asi 100 účastníky.

Rozmanitý program
Program zahrnoval praktické přednášky zákazníků a partnerů, například o zavedení systému ALS ve vlastním podniku a o shromažďování a vyhodnocování energetických údajů. Odborníci intenzivně diskutovali o tom, jak lze systém řídicího počítače využít k co nejefektivnějšímu zvýšení produktivity v provozu vstřikování. Odborníci ze společnosti ARBURG navíc představili nové funkce ALS a vedli semináře na téma dalšího vývoje.

Ocenění pro ARBURG
Malé překvapení si připravil partner společnosti ARBURG, firma CAQ AG Factory Systems, Rheinböllen: Provozní ředitel (COO) Carsten Strebel předal panu Axelu Kintingovi a celému týmu ALS ocenění „Quality Excellence Partner Network“. Toto ocenění je od roku 1994 udělováno společnostem, ve kterých je zvláště důležité řízení jakosti a zajištění kvality.