Ocenění 120 jubilantů

Velkolepá oslava: 2.430 let pro ARBURG

07.12.2016
2. prosince 2016 se ve společnosti ARBURG konala tradiční oslava jubilantů. Za přítomnosti společníků firmy a ředitelů bylo dohromady 120 jubilantů oceněno za 40, 25 a deset let příslušnosti k podniku a s 25 pracovníky proběhlo rozloučení při jejich odchodu na důchodu.

Rekord: Dvanáct jubilantů se 40 lety věrnosti podniku
"Máme velkou radost, že v letošním roce smíme vyznamenat 50 pracovníků za deset let, 58 za 25 let a hrdých dvanáct dokonce za 40 let věrnosti podniku," řekl Michael Hehl, společník a člen managenentu podniku a mluvčí vedení ARBURG ve své promluvě. "Všichni jubilanti dohromady dosáhli, věřte tomu nebo ne, 2 430 let příslušnosti k podniku. U odcházejících do důchodu, kteří pracovali pro ARBURG v průměru 31 let, to dělá dohromady 773 let. Tato čísla jsou opravdu působivá a nutí nás si uvědomit, jak dlouho nám tito pracovníci jsou zůstávají věrni a přispívají k úspěchu podniku."

Vyznamenání
Po úvodním slově poděkovali společníci a členové managenentu podniku Michael Hehl, Juliane Hehlová a Renate Keinathová jubilantům osobně. Jako výraz poděkovýní a upomínku obdrželi dlouholetí pracovníci dárky a pamětní listiny. Jubilantům se 40 letou příslušností podniku předal starosta Lossburgu Christoph Enderle navíc čestnou listinu spolkové země Badensko-Württembersko podepsanou jejím premiérem Winfriedem Kretschmannem.