Časopis společnosti ARBURG

„today“ informuje aktuálně a obsáhle

Náš mezinárodní časopis pro zákazníky „today“ vychází třikrát ročně v šesti jazycích, kterými jsou němčina, angličtina, španělština, francouzština, italština a čínština. Po celém světě je vám v podobě tohoto časopisu k dispozici důležitý prostředek k udržování přehledu o nejnovějších trendech v oboru vstřikovací techniky.

Celkově, tedy ve všech jazycích, vydáváme více než 33.000 výtisků. Formou novinářsky zpracovaných textů a vysoce kvalitních snímků vám časopis „today“ velmi názorně zprostředkovává komplexní technické souvislosti. Prostřednictvím informačního toku tvořeného zprávami o významném dění v podniku, technickými články, reportážemi o projektech a zákaznících, jakož i tématy týkajícími se služeb se čtenáři mohou rychle a obšírně seznamovat s nejnovějším vývojem ve společnosti ARBURG i v oboru vstřikovací techniky.

Zde si můžete objednat bezplatné zasílání časopisu „today“ nebo si stáhnout všechna dosavadní vydání prostřednictvím naší služby  Mediatéka.