Vnitřní vodiče

Plně automatické zastříknutí až 72 000 vodičů denně

Pro plně automatickou sériovou výrobu vnitřních vodičů pro konektory Fakra vytvořila společnost ARBURG koncepci výrobní jednotky, která denně zastříkne až 72 000 vývodů. Příslušná robotická a periferní zařízení se vyznačují velmi přesnou a hbitou manipulací s nejdrobnějšími zálisky.

Ústředním zařízením výrobní jednotky je hybridní vstřikovací stroj, jehož elektrická uzavírací jednotka umožňuje dosažení velmi krátkých dob cyklů. Vertikální robotický systém přebírá od dvou vibračních šroubových dopravníků po 16 roztříděných vývodech. Tyto se zasouvají do otvorů chapačového vkládacího modulu a dopravují k formě. Zde robotický systém vyjímá 16 hotových výlisků a současně vkládá další vývody. Doba cyklu činí pouze zhruba 20 sekund. 

Hlavní prvky

  • Kvalita při sériové výrobě: Výrobní jednotka s výkonnějšími automatizačními a periferními zařízeními spolehlivě zastřikuje až 72 000 zálisků denně
  • Bezpečná manipulace: Drobné vývody jsou prostřednictvím robota Scara ustavovány do potřebné polohy a prostřednictvím vertikálního systému MULTILIFT V přesně vkládány do formy
  • Optická kontrola: Prostřednictvím kamery a světelných závor se kontroluje, zda vývody mají správnou délku, zda je při otevírání formy volná strana s tryskou a zda je vloženo všech 16 vývodů
  • Přesné vstřikování: hybridní stroj ve spojení se šnekem s regulací polohy a s elektromagnetickým pohonem dávkování
  • Flexibilita: změna varianty různě dlouhých vývodů během pouhých 15 minut
  • Centrálně prováděná kontrola: automatizační a periferní zařízení integrovaná do řídicí jednotky SELOGICA

Základní údaje

Vnitřní vodiče
Počet dutin: 16
Hmotnost výlisku: 0,07 g (bez vývodu)
Materiál: zesíťovaný PP
Doba cyklu: 20 s

Technika

Stroj
Hybridní stroj ALLROUNDER 370 H zastřikuje vývody ve skupinách po 16 kusech. Elektrická uzavírací jednotka umožňuje dosažení krátkých dob cyklů. Přesnost při vstřikování zajišťují šnek s regulací polohy a elektromechanický pohon dávkování. Šnek s délkou zkrácenou na 15 mm minimalizuje doby prodlev při zpracování materiálu.
k hybridním strojům

Robotický systém
Pro manipulaci s drobnými vývody je chapač vertikálního robotického systému MULTILIFT V vybaven 16 obrysovými dutinami. Odebírá vývody z podávacího zařízení a vkládá je do formy. Současně vyjímá 16 hotových výlisků z jednotlivých dutin formy a předává je do trubkového rozdělovacího systému.
k lineárním robotickým systémům

Procesu

Zastřikování zálisků
Zastřikování drobných kovových vývodů plastem o hmotnosti po 0,07 g vyžaduje nejvyšší přesnost vstřikovacího stroje i automatizačních zařízení. Robotický systém a periferní zařízení jsou integrovány do centrální řídicí jednotky SELOGICA. Jakmile jsou všechny vývody umístěny v 16násobné formě, obdrží řídicí jednotka povolovací signál prostřednictvím světelných závor.
k procesu

Obor

Elektronika
Zastřikováním kovů do plastů vznikají funkční hybridní konstrukční součásti, jako například pouzdra vnitřních vodičů pro konektory Fakra používané v automobilovém průmyslu. Komplexní výrobní jednotka vyrábí hotové výlisky v denních sériích činících až 72 000 kusů – trvale v neměnné vysoké kvalitě.
k obor

Partneři

Podávací zařízeníHörmle
AutomatizaceKiki
FormaErz
VýrobceLautertal Plastic