Vložená páka

Prostřednictvím technologie vstřikování kovových prášků (MIM) můžete vyrábět součásti se složitými geometrickými tvary a vysokou pevností, které jsou potřebné ve ventilových rozvodech motorů osobních automobilů. Plně automaticky vyráběná vložená páka je jednou z vůbec prvních součástí vyráběných technologií MIM, které se používají ve spalovacích motorech.

Aby byla zaručena výroba s nulovým výskytem chyb, je hydraulický vstřikovací stroj připojen k systému řídicího počítače ARBURG, který sleduje a dokumentuje všechny parametry výrobního postupu. Za období sedmi roků bylo vyrobeno zhruba 40 milionů těchto součástí, a to bez jediného selhání v provozních podmínkách.

Hlavní prvky

  • Postup vstřikování prášku je plně automatizován
  • Výroba s bezchybnou kvalitou: V průběhu sedmi roků bylo vyrobeno zhruba 40 milionů součástí bez jediného selhání v provozních podmínkách.
  • Pevnější než přesný odlitek: Složitě strukturovaná součást vyráběná technologií MIM se používá ve spalovacích motorech osobních automobilů.

Základní údaje

Vložená páka
Počet dutin: 4
Hmotnost součásti: 40 g
Výchozí materiál: Meco 146

Technika

Stroj
Hydraulický stroj ALLROUNDER s uzavírací silou 1000 kN je vybaven speciálním modulem válců MIM s vysokou odolností proti opotřebení a šnekem s regulovatelnou polohou. Tím je umožněno vstřikování s přesnou reprodukovatelností. Během doby cyklu, jež činí 45 s, vzniknou čtyři kusy vložených pák.
k hydraulickým strojům

Robotický systém
Robotický systém MULTILIFT V s vertikálním úchopem šetrně vyjímá choulostivé nevypálené výlisky a odkládá je za účelem následného odstranění pojiv. Tři servoelektrické osy lineárního robotického systému lze synchronizovat s pohyby stroje.
k robotickému systému

Procesu

Vstřikování prášků
Po vyrobení vložené páky následuje dvoustupňové odstranění pojiv. Za tím účelem je nevypálený výlisek nejprve extrahován acetonem a poté následuje tepelné odstranění zbytků pojiv během fáze ohřevu při spékání. Hotová součást je pevnější a houževnatější než přesný odlitek.
k procesu

Obor

Automobilový průmysl
Vložená páka vyráběná vstřikováním prášků se používá ve ventilových rozvodech motorů osobních automobilů. Je jednou z vůbec prvních součástí vyráběných technologií MIM, které se používají v těchto systémech spalovacích motorů. Výrobu s nulovým výskytem chyb zajišťuje stoprocentní kontrola a sledování postupu prostřednictvím systému řídicího počítače ALS.
k obor

Partneři

FormaEHW
VýrobceSchunk