Uzávěr typu Flip Top

Vstřikování do krychlové formy maximalizuje výtěžnost

Technologie vstřikování do krychlové formy umožňuje zvýšit výtěžnost na více než dvojnásobek a tímto způsobem snížit kusové náklady. To se projeví při velkoobjemové výrobě dvoubarevných uzávěrů typu Flip Top. Se strojem ALLROUNDER CUBE, jenž je přesně nastaven na 32násobnou krychlovou formu, lze vyrobit 13 000 dílů za hodinu.

Během doby cyklu v délce jen 8,5 s probíhají současně všechny potřebné výrobní operace: Jako první komponenta se vyrobí vrchní díl kapkovitého tvaru vážící 0,8 g, na druhé straně krychle se ochladí a ve třetí pozici se nastříkne 2,4 g těžká druhá komponenta. Na čtvrté straně formy se uzávěry Flip Top nezávisle na době cyklu odebírají, odkládají se na samostatnou stanici a zavíčkovávají se. Na závěr následuje vizuální kontrola kvality hotových dílů.

Nejdůležitější novinky

  • Efektivita pro velké série: Přesně sladěný stroj ALLROUNDER CUBE s rychlou servolektrickou kolenopákovou uzavírací jednotkou
  • Integrovaná 32násobná krychlová forma: Servoelektrické otáčení krychle a nezávislé posuvné osy
  • Flexibilní optimalizace procesu: Volné programování všech funkcí formy prostřednictvím řízení SELOGICA
  • Řešení na klíč pro obor obalových materiálů: V úzké spolupráci s firmou Foboha realizuje společnost ARBURG kompletní systémy vstřikování do krychlové formy

Ke stažení

Základní údaje

Uzávěr typu Flip Top
Kavity: 32 + 32
Hmotnost výlisku: 3,2 g
Materiál: PP + PP
Doba cyklu: 8,5 s

Takto to funguje

Vstřikování do krychlové formy
S pomocí čtyř stran krychle, které lze využít pro výrobu, a dvou po sobě jdoucích dělicích rovin, probíhá u krychlových forem současně plnění formy, chlazení nebo odebírání výlisků. Při stejné upínací ploše formy je tedy k dispozici dvojnásobný počet kavit. To zajišťuje vysoký výrobní výkon.

Technika

Stroj
Uzávěry s odklápěcím víčkem typu Flip Top jsou vstřikovány na stroji s technologií vstřikování do krychlové formy ALLROUNDER CUBE 2900 s uzavírací silou 2 900 kN. Servoelektrická kolenopáková zavírací jednotka a integrovaná 32násobná forma se servoelektrickým otáčením krychle umožňuje krátké cykly se sníženou spotřebou energie.
přejít na stránku strojů s technologií vstřikování do krychlové formy

Procesy a know-how

Vícekomponentní vstřikování
Vstřikovací jednotky, které mohou pojíždět nezávisle na soběa jsou horizontálně uspořádány nad pohyblivou upínací deskou formy se svázaným pojezdem. Vstřikované polotovary se přesně a rychle přesouvají s pomocí servoelektrického otáčení krychle. S pomocí centrálního řízením SELOGICA lze výrobní proces spolehlivě optimalizovat.
přejít na stránku procesu

Poradenství
Na prvním místě je společný cíl: Vždy to nejhospodárnější řešení. Zde jsou zapotřebí komplexní odborné znalosti. Jako technologický a systémový partner máme v tomto oboru široký záběr a pomůže vám při realizaci vašich požadavků.
přejít na stránky aplikační technologie
přejít na stránky poradenství k řešením na klíč

Obor

Obaly
V úzké spolupráci s firmou Foboha realizuje společnost ARBURG kompletní systémy vstřikování do krychlové formy s cílem zajistit kvalitní vstřikování velkých sérií. Tyto systémy začínají být zajímavé v případě, kdy požadovaný objem odbytu vyžaduje použití několika strojů s konvenční technologií. Počítání se vyplatí.
přejít na stránku oboru

Partneři

ZpracovatelMenshen
FormaFOBOHA
Podávání materiáluKoch Technik
Vizuální kontrolaIntravis