Upínací lano

Rozmanitá sériová výroba „na vyžádání“

Průmysl 4.0 pragmaticky: Příklad elastických upínacích lan ukazuje, jakým způsobem lze uskutečnit hospodárnou sériovou výrobu různých verzí jednoho dílu. Díky promyšlenému návrhu výrobku a formy, flexibilnímu řešení na klíč a přímému řízení procesů vznikají individuální výrobky od dávky k dávce.

Délku, barvu i konce lana (háček nebo očko) lze volit libovolně a konfigurovat podle požadavků zákazníka na terminálu. Zakázka bude komunikačním protokolem OPC UA přenesena přímo do centrálního řízení SELOGICA. Následně kompaktní zařízení na klíč okolo vertikálního vstřikovacího stroje ALLROUNDER 375 V vyrobí verzi dílu „na vyžádání“ – zcela bez nutnosti výměny formy. V průmyslové praxi je taková aplikace předurčena například k montáži kabelů v automobilovém průmyslu.

Nejdůležitější novinky

  • Individuální výroba „na vyžádání“: Změna verze výrobku od dávky k dávce zcela bez nutnosti výměny formy
  • Digitální transformace: Požadavky zákazníka jsou integrovány do probíhajícího procesu vstřikování
  • Promyšlený návrh výrobku a formy: Kombinovaná forma pro všechny verze uchycení
  • Flexibilní šestiosý robot: Automatický přířez na potřebnou délku lana
  • Kompaktní zařízení na klíč: Automatizace integrovaná v instalačním prostoru stroje

Základní údaje

Upínací lano
Kavity: 4
Hmotnost výlisku: 13,5 / 14 g
Materiál: PP GF 30
Doba cyklu: 35 s

Technika

Stroj
Obstřikování probíhá na vertikálním stroji ALLROUNDER 375 V. 4násobná forma disponuje dvěma kavitami pro očko a háček. To umožňuje výrobu kombinací háček/háček, háček/očko nebo očko/očko. Ovládání obou potřebných kavit zajišťují trysky horkého vtoku.
přejít na stránku strojů

Robotický systém
Víceosé roboty jsou mimořádně flexibilní akrobati a vyznačují se vysokou funkčností na malém prostoru. Použití robota u vertikálního stroje ALLROUNDER V umožňuje zajíždění do formy zezadu. Do kavit budou umístěny konce lana podle podle zadání zakázky.
přejít na stránku víceosých robotů

Procesy a know-how

Zastříkávání zálisků
Upínací lana jsou z cívky zkracována na zákazníkem požadovanou délku a konce jsou nataveny pomocí plazmy. Manipulaci s ohebnými zálisky zajišťuje šestiosý robot, který je uspořádán prostorově úsporným způsobem v prostoru instalace stroje.
přejít na stránku procesu

Poradenství
Na prvním místě je společný cíl: Vždy to nejhospodárnější řešení. Zde jsou zapotřebí komplexní odborné znalosti. Jako technologický a systémový partner máme v tomto oboru široký záběr a pomůže vám při realizaci vašich požadavků.
přejít na stránky poradenství k řešením na klíč
přejít na stránky Průmysl 4.0

Obor

Automobilový průmysl
Větší rozmanitost verzí, kratší životnost výrobků, více individuality: Rozmanitá sériová výroba upínacích lan ukazuje, jakým způsobem lze požadavky zákazníka integrovat a hospodárně realizovat „na vyžádání“. Jako technologický a systémový partner realizujeme pragmatická řešení Průmyslu 4.0 pro vaši digitální transformaci.
přejít na stránku oboru

Elektronika
Změna verze výrobku od dávky k dávce bez nutnosti výměny formy: Plně automatizovaná montáž a obstřikování elastických upínacích lan vzorově ukazuje, jakým způsobem lze efektivně vyrábět různá lana. Kompaktní řešení na klíč zajišťuje trvale vysokou kvalitu a usnadňuje logistiku.
přejít na stránku oboru

Partneři

Podávání lanaLeicht
Úprava plazmouplasmatreat
FormaStraberger