Stomatologický vrták

Cílený boj proti kazům

Při použití plastu získávají běžné produkty nové vlastnosti. Stomatologické vrtáky z polyetheretherketonu (PEEK) odstraňují na rozdíl od vrtáků vyrobených z kovu pouze kariézní hmotu. Drobné stomatologické díly jsou cenově dostupné, jsou určeny k jednorázovému použití v zubních ordinacích a byly vyrobeny tak, aby byly v jednom kroku připraveny k okamžitému použití.

Elektrický vstřikovací stroj řady ALLDRIVE zajišťuje vysokou přesnost výroby. V odděleném pracovišti uspořádaném v čistém prostoru vkládá šestiosý robot stomatologické vrtáky podélně do obalu ve formě blistru. Obaly jsou perforovány, aby šly jednotlivé vrtáky od sebe snadno oddělit, jsou potištěny a po deseti kusech předány na pásový dopravník. Před použitím není vyžadováno jejich dodatečné zpracování ani sterilizace.

Hlavní prvky

  • Konečný produkt k okamžitému použití: plně automatické vstřikování, zabalení a potištění v jednom pracovním kroku
  • Vysoká přesnost: výlisky o hmotnosti 0,8 g jsou vyrobeny s přesností až v setinách procent
  • Centrálně prováděná kontrola: automatizační a periferní zařízení integrovaná do řídicí jednotky SELOGICA
  • Snadné a flexibilní programování: šestiosý robot se stejným ovládacím panelem jako u řídicí jednotky
  • Kompletní řešení od jednoho výrobce: Společnost ARBURG představuje kompletní výrobní jednotku zahrnující vstřikovací stroj, robotický systém, pracoviště uspořádané v čistém prostoru a balicí zařízení

Základní údaje

Stomatologický vrták
Počet dutin: 2
Hmotnost součásti: 0,8 g
Materiál: PEEK
Doba cyklu: 25-30 s

Technika

Stroj
An ALLROUNDER 370 Vstřikovací stroj ALLROUNDER 370 A vyrobí každých 30 s dva drobné vrtáky. Protože výroba probíhá s přesností až v setinách procent, jsou poháněny všechny osy významné pro kvalitu dílů elektricky. Jedná se zejména o vstřikování, dávkování a pohyby formy.
k elektrickým strojům

Robotický systém
Tprůběhu celého vstřikovacího cyklu jsou automaticky zabaleny dva vrtáky. Flexibilní šestiosý robot přitom najíždí do různých pozic. Odebírá vystříknuté díly z nástroje, pokládá je na chladicí stanici a vkládá podélně do obalu ve formě blistru.
k šestiosému robotu

Procesu

Technika čistých prostor
Šestiosý robot a balicí zařízení jsou odděleny od stroje v uzavřeném ochranném zakrytování. Společně s moduly pro přívod čistého vzduchu po celé pracovní oblasti vzniká kompletní zapouzdřené pracoviště uspořádané v čistém prostoru, které splňuje požadavky na zařazení do třídy čistého prostoru 7.
k procesu

Obor

Lékařská technika
Plasty jsou optimální materiály pro lékařskou techniku: Mají bezkonkurenčně příznivou cenu a jsou předurčeny ke zpracování vstřikováním umožňujícímu dosažení téměř libovolných tvarů i počtů kusů. Stomatologické vrtáky jsou vyrobeny a baleny v jednom kroku v čistém prostředí tak, aby byly připraveny k jednorázovému použití.
k obor

Partneři

AutomatizaceFPT
Balicí zařízeníA&D
VýrobcePfaff