Snímač

Výroba hotové součásti v jednom kroku

Ze tří dílů vzniká jeden: Prostřednictvím postupu tříkomponentního vstřikování se z magnetického kotouče, nosné desky a ochranného krytu vyrábí plně funkční snímač úhlové polohy. Díky pokrokové koncepci formy a komplexní automatizaci odpadá postup spojování nebo následné montáže.

 

Všechny kroky pracovního postupu jsou sloučeny v jednom procesu – včetně vkládání snímače a jeho zastřikování materiálem nosné desky, jakož i magnetizace a montážního vstřikování, které se provádějí přímo ve formě. Používá plně automatizované výrobní pracoviště uspořádané okolo hydraulického vstřikovacího stroje ALLROUNDER 370 S se třemi vstřikovacími jednotkami o velikostech 30, 70 a 30.

Hlavní prvky

  • Všechny kroky pracovního postupu, od výroby jednotlivých součástí až po konečnou montáž, jsou sloučeny v jednom procesu
  • Vstřikovací jednotky jsou integrovány do řídicího systému SELOGICA
  • Magnetizace a montážní vstřikování se provádějí přímo ve formě
  • Plně automatizované tříkomponentní výrobní pracoviště

Základní údaje

Snímač úhlové polohy
Počet dutin: 3
Hmotnost součásti: 1,5 + 1,0 + 0,5 (g)
Materiál: PA + PBT + MABS
Doba cyklu: 30 s

 

Technika

Stroj
Používá se hydraulický tříkomponentní stroj ALLROUNDER 370 S s uzavírací silou 700 kN, který je vybaven vstřikovacími jednotkami o velikostech 30, 70 a 30 (EUROMAP). Všechny tři vstřikovací jednotky jsou integrovány do řídicího systému SELOGICA.
k vodních strojů

Robotický systém
Vysoce flexibilní, podélně konstrukčně uspořádaný robotický systém MULTILIFT V umožňuje vertikální vyjímání i v případě, že je vstřikovací jednotka uspořádána v dělicí rovině. Kromě toho provádí vkládání snímače, přemísťování magnetického kotouče ve formě a konečnou montáž.
k robotický systém

Procesu

Zastřikování zálisků
Robotický systém nastavuje polohu choulostivého snímače na straně trysky formy a polohu magnetického kotouče na straně vyhazovače. Spojení zálisku a magnetu se uskutečňuje zastříknutím snímače materiálem nosné desky.
k procesu

Montážní vstřikování
Ve formě je magnetický kotouč z PA s obsahem feritu otočně uložen na hřídeli nosné desky z PBT. To by při konvenčním způsobu výroby nebylo možné. Odpadají postup montáže i následné kroky. Díky tomu je proces mnohem hospodárnější.

 

Obor

Elektronika
K funkčním součástem určeným pro elektronické aplikace patří snímače úhlové polohy sestávající ze zmagnetizovaného plastu a zastříknutého vlastního snímače, které se vyrábějí technologií montážního vstřikování. Hotový výlisek zaznamenává změny směru a je vhodný např. pro navigační systémy používané v motorových vozidlech.
k obor

Partneři

Koncepce výliskuLTK Erlangen
FormaOechsler
Horké vtokyGünther Heißkanaltechnik
AutomatizaceKiki, Xenon