Skříň řízení ventilů

K obstřikování pouzdra řízení ventilů Valvetronic VVT3 vyvinula společnost ARBURG koncept plně automatického vstřikovacího zařízení, které je řízeno centrálním řízením SELOGICA. Použití koncových produktů v motorovém prostoru klade ty nejvyšší nároky na výrobní procesy.

Manipulaci s pouzdry nastavovacích členů přebírá vertikální robotický systém MULTILIFT. Systém přepravuje pouzdra do předehřívací stanice a následně k otáčecí stanici. Aby byla do formy dodána v přesné poloze, jsou na obracecí stanici znovu vyrovnána a vystředěna. Hydraulický vstřikovací stroj ALLROUNDER následně obstřikuje zálisky technickými kapalnými krystalky plastu (LCP).

Hlavní prvky

  • Spolehlivost: snaha o nulový podíl zmetků
  • Přesnost: Součást pro čtyřválcové motory splňuje díky své pevnosti ve zkrutu, teplotní stabilitě a odolnosti vůči chvění a vnějším vlivům ty nejpřísnější nároky automobilek BMW a PSA Peugeot Citroën.
  • Snadná obsluha: Centrální systém SELOGICA řídí celou výrobní buňku, včetně cyklů stroje a dalších šesti servoos.

Základní údaje

Skříň řízení ventilů
Počet dutin: 1
Hmotnost výlisku: 240 g
Materiál: LCP (tekuté krystaly plastu)
Doba cyklu: 35 s

Technika

Stroj
Uprostřed výrobní jednotky se nachází hybridní stroj ALLROUNDER 470 S s 1násobnou formou. Aby mohly být zpracovávány krystaly LCP s o 30 procent vyšší pevností, je stroj vybaven modulem válce s vysokou odolností vůči otěru. Celkový cyklus trvá přibližně 35 sekund a je uzpůsobován podle konečné montáže.
k hydraulické stroje

Robotický systém
Automatizace je u vertikálního stroje MULTILIFT V řešena tak, že je možná manipulace se dvěma typy přírub. Veškeré dodávání a všechny procesy vyžadují maximální přesnost, aby byla zajištěna potřebná těsnost a funkce pouzder ovládacích členů. Po ochlazení jsou všechny konstrukční díly přezkoušeny a uloženy na paletu.
k lineární robotické systémy

Proces

Zastřikování zálisků
Zařízení k obstřikování pouzder ovládacích členů vyvinula společnost ARBURG v těsné spolupráci se zadavatelem zakázky a konstruktérem forem podle přesných požadavků na použití. Výrobní buňka obstřikuje dva typy pouzder, které se liší přírubami. Ty je možné rozpoznat na obracecí stanici podle referenčních bodů.
k procesu

Obor

Automobilový průmysl
In the case of large unit volumes, the integration of automated upstream and downstream operations pays. Because the Valvetronic VVT3 valve actuation system plays a vital role in four-cylinder engines, quality, reliability and zero-faults quality are of particular importance.
k obor

Partneři

FormaStraberger
ChapadloBarth
Periferní zařízeníSchuma
VýrobceSonceboz