Rozeta sprchovací armatury

Doménou oboru zpracování plastů je kombinace různých forem za účelem výroby multifunkčních součástí v rámci jednoho výrobního kroku. Dobrým příkladem jsou rozety sprchovacích armatur ve sprchových hlavicích: Díky elastickým tryskám z materiálu LSR, včleněných do pevného základního tělesa z PBT, lze snadno odstraňovat vápenité usazeniny.

Výroba, testování a balení rozet sprchovacích armatur pro sprchové hlavice probíhá zcela automaticky ve výrobní jednotce, jejímž jádrem je dvoukomponentový vstřikovací stroj konstrukční řady ALLDRIVE. To umožňuje efektivní sériovou výrobu této náročné kombinace tvrdých a měkkých materiálů.

Hlavní přednosti

  • Konečný produkt k okamžitému použití: plně automatické vstřikování, testování a balení v jednom pracovním kroku
  • Efektivní využití materiálu: bezodpadová výroba dílů pomocí technologie horkých a studených vtoků
  • 100% kvalita: testují se průchody trysek z materiálu LSR a ověřuje se, zda nedošlo k nadměrnému či nedostatečnému vstřiku
  • Centrálně prováděná kontrola: automatizační a periferní zařízení propojená s řídicí jednotkou SELOGICA
  • Kompletní řešení z jedné ruky: společnost ARBURG nabízí kompletní výrobní jednotku zahrnující vstřikovací stroj, automatizaci a periferní zařízení

Základní údaje

Rozeta sprchovací armatury
Počet dutin: 2 + 2
Hmotnost výlisku: 43.3 g
Materiál: PBT GF 30 + LSR
Doba cyklu: 40 s

Technika

Stroj
Rozety sprchovacích armatur pro sprchové hlavice z PBT a LSR jsou vstřikovány na elektrickém dvoukomponentovém stroji ALLROUNDER 570 A s dvěma vstřikovacími jednotkami velikosti 170. Během jednoho cyklu o délce 40 s se vyrobí dva předběžně vystříknuté díly a dvě hotové součásti – v konstantně vysoké kvalitě.
k elektrických strojů

Robotický systém
Při spojování tvrdých a měkkých materiálů (například při výrobě rozet sprchovacích armatur) přijde vhod předávací technika. Předběžně vstříknuté díly přitom do formy přenáší vertikální robotický systém MULTILIFT V. Ten následně přebírá hotové součásti a posílá je nejprve do chladicí stanice s integrovanou optickou kontrolou a poté do balicího zařízení.
k lineárních robotických systémů

Procesy

Vícekomponentní vstřikování
Při společném zpracování termoplastů a tekutých silikonů v jedné formě je náročným úkolem především nutné tepelné oddělení: zatímco PBT je nutno chladit, k zesíťování LSR dochází při vysokých teplotách. U plně automatického technologického procesu proto přijde vhod předávací technika.
k procesu

Vstřikování tekutých silikonů (LSR)
V zájmu dosažení bezodpadové výroby dílů se prostřednictvím technologie horkých a studených vtoků přímo vstřikují jak základní tělesa z PBT, tak trysky pro rozety sprchovacích armatur z materiálu LSR. O efektivní využití materiálu se stará také technologie optimalizovaného vyprazdňování nádob v zařízení pro dávkování LSR.
k procesu

Obor

Technický vstřikovaný výlisek
Technickým vstřikováním lze vyrábět vysoce přesné součásti pro nejrůznější aplikace. Výroba rozet sprchovacích armatur dokazuje, že průběžně automatizovat lze i náročná technická řešení forem a složité pracovní procesy.
k obor

Partneři

Forma:Rico
Zařízení pro dávkování LSR:2KM
Chladicí stanice:Barth
Kamerový systém:Fuchs
Balicí zařízení:AVT