R-Rycle: kelímky

Digitální pas výrobku pro Circular Economy

Digitalizace a automatizace zvyšují efektivitu výroby. To ale zdaleka není všechno: tato kombinace nabízí také obrovský potenciál pro oběhové hospodářství (Circular Economy). Nová měřítka zde nastavuje „chytré“ zařízení na klíč v rámci projektu R-Cycle.

Vstřikovací stroj ALLROUNDER 370 A propojený s informační technologií vyrábí potištěné kelímky. Zařízení na klíč je tak příkladem toho, jak lze bezpečnou metodou vyrábět plastové výrobky, individuálně je inline dokončovat, bezproblémově je zpětně sledovat a třídit podle druhu – a uzavřít tak oběh recyklovatelných materiálů.

Nejdůležitější funkce

  • Plně automatizované: výrobní buňka s integrovaným digitálním tiskem pro individuální úpravu výrobků
  • Kvalita v sérii: aktivace povrchu dílu plazmovou úpravou
  • 100procentní zpětná sledovatelnost: systém Scada shromažďuje data relevantní pro proces a recyklaci
  • Digitální pas výrobku: kdykoli lze vyvolat důležitá data o konkrétním dílu
  • Oběhové hospodářství Circular Economy: zcela zdokumentovaná data pro recyklaci jednoho druhu

Základní údaje

Kelímky na pití
Kavity: 1
Hmotnost výlisku: 145 g
Materiál: chemicky recyklovaný PP
Doba cyklu: 40 s

Technika

Stroj
Centrem zařízení na klíč je vstřikovací stroj ALLROUNDER 370 A, který je propojen s informačními technologiemi. Pro individuální potisk povrchu kelímku si můžete prostřednictvím tabletu vybrat ze tří různých obrazových motivů.
Přejít na stránku elektrických strojů

Robotický systém
Automatizaci zajišťuje lineární robotický systém MULTILIFT V 20. Kelímek vyjmutý z formy je nejprve přiveden k obrábění plazmou a poté k digitální tiskové stanici. To znamená, že úprava výrobků je přímo integrována do výrobní buňky.
Přejít na stránku lineárních robotických systémů

ARBURG Turnkey Control Module (ATCM)
Systém Scada ATCM shromažďuje všechna data relevantní pro proces a recyklaci v reálném čase a sdružuje je podle jednotlivých dílů. Současně se vygeneruje Event pro R-Cycle a vytvoří se digitální pas výrobku. Tímto způsobem je zajištěna zpětná sledovatelnost kelímků na 100 procent.
Přejít na stránku digitální transformace

Know-how

R-Cycle
Ústředním prvkem sdruženého projektu R-Cycle je databáze informací týkajících se recyklace. Již během vstřikování jsou předávána data např. o surovinách a barvivech a každý kelímek je označen vlastním strojově čitelným DM kódem. Díky digitálnímu pasu výrobku lze druhotné suroviny v procesu recyklace přivést k cílenému dalšímu zpracování.

Poradenství
Na prvním místě je společný cíl: vždy to nejhospodárnější řešení. Zde jsou potřebné komplexní odborné znalosti. Jako technologický a systémový partner máme v tomto oboru široký záběr a pomůžeme vám při realizaci vašich požadavků.
Přejít na stránky poradenství k řešením na klíč

Obor

Technický vstřikovaný výlisek
Více individuality: měnící se dekorace kelímků od dávky k dávce ukazuje, jak lze přání zákazníků integrovat a ekonomicky realizovat „na vyžádání“. Jako technologický a systémový partner realizujeme pragmatická řešení Průmyslu 4.0 pro vaši digitální transformaci.
Přejít na stránku oboru

Partneři

Sdružený projektR-Cycle
Obrábění plazmouPlasmatreat
FormaHaidlmair
Digitální tiskDP Solution