Pouzdro řídicí jednotky

S cílem dosáhnout snížení emisí vyvinula společnost Mercedes Benz Cars pokrokovou technologii pro vozidla se vznětovými motory: čištění výfukových plynů BlueTEC. Snímač množství močoviny zajišťuje přesné dávkování katalytické kapaliny do výfukových plynů. Pouzdro řídicí jednotky tohoto snímače se vyrábí na výrobním pracovišti s vysokým stupněm automatizace.

Zařízení, které bylo dodáno na klíč, je uspořádáno okolo svislého stroje s otočným stolem ALLROUNDER T a jeho koncepce umožňuje výrobu pouzdra řídicí jednotky s nulovým výskytem chyb. Pro tento účel bylo provedeno plně automatické propojení kroků zařazených před a za vstřikovacím procesem, jakými jsou vyřazování chybných kontaktů nebo kontrola hotových pouzder řídicích jednotek.

Hlavní prvky

  • Krátké doby cyklů: Stroj s otočným stolem umožňuje vyjímání i vkládání během procesu vstřikování
  • Vysoký stupeň využití zařízení: postup umožňuje získání výlisků bez otřepů a správný úhel kontaktů před použitím
  • 100% kvalita: dobré výlisky jsou jednoznačně označovány, chybné výlisky jsou bezpečně vyřazovány
  • Centrálně prováděná kontrola: automatizační a periferní zařízení integrovaná do řídicí jednotky SELOGICA
  • Kompletní řešení od jednoho výrobce: společnost ARBURG nabízí kompletní výrobní jednotku zahrnující vstřikovací stroj, automatizaci a periferní zařízení

Základní údaje

Pouzdro řídicí jednotky
Počet dutin: 2
Hmotnost výlisku: 13,8 g
Materiál: PBT GF 30
Doba cyklu: 30 s

Technika

Stroj
Stroj s otočnými stoly ALLROUNDER 1200 T, který je vybaven dvěma místy pro upínání forem, umožňuje provádění dalších činností během procesu vstřikování. Tím je umožněna realizace doby cyklu činící zhruba 30 s. Přesné nastavování polohy drobných zálisků zajišťuje servoelektrický pohon otočného stolu.
k vertikálním strojům

Robotický systém
Současně s postupem vstřikování se uskutečňuje příprava 14 kontaktů umístěných ve správné poloze a jejich vkládání do formy, jakož i vyjímání a kontrola dvou hotových výlisků s jejich následným označením a uložením do zásobníků nebo vyřazením. Veškerou manipulaci s výlisky přitom zajišťuje svislý robotický systém MULTILIFT V.
k lineárním robotickým systémům

Postupy

Zastřikování zálisků
Dalším předpokladem přesné manipulace se zálisky jsou bezchybná spojení mezi kovem a plastem. Pouzdro řídicí jednotky se svými drobnými kontakty je působivým dokladem toho, že díky automatizaci lze hospodárně realizovat i náročné úkoly: 100% kvalita při vysokém stupni nezávislosti po dobu 8 hodin.
k postupu

Obor

Automobilový průmysl
Při velkých počtech kusů se vyplácí automatizace procesů a integrace předřazených a následných kroků. Příklad pouzdra řídicí jednotky snímačů množství močoviny v systémech čištění výfukových plynů vozidel se vznětovými motory zřetelně ukazuje, jak je pomocí zařízení dodaného na klíč možno realizovat cíl, kterým je „výroba s bezchybnou kvalitou“.
k oboru

Elektronika
Zastřikováním kovů do plastů vznikají funkční hybridní konstrukční součásti, jako například pouzdra pro elektronické montážní skupiny v automobilovém průmyslu. Hotové výlisky jsou připraveny k okamžitému použití bez dalších montážních kroků a navíc zjednodušují správu skladových zásob i logistiku.
k oboru

Partneři

AutomatizaceFPT
Podávací systém Hörmle
Kamerový systémFuchs
Paletizační systémSchuma
VýrobceMKT Metall- und Kunststoff-Technik