Náramkové hodinky

Kombinace tekutý silikon / tekutý silikon nabízí přidanou hodnotu

Nová koncepce výroby hodinek: Příklad náramkových hodinek na bázi tekutý silikon tekutý / silikon demonstruje, jaké inovativní koncepce mohou vzniknout s využitím našich komplexních odborných znalostí. Kombinací vícekomponentového vstřikování, zpracování silikonu a automatizace vzniknou během jedné minuty dvoje kompletní hodinky.

Ústředním prvkem zařízení na klíč je elektrický dvoukomponentní vstřikovací stroj konstrukční řady ALLDRIVE. S pomocí 2+2násobné formy vyrábí v cyklech o délce 60 s plně automaticky dvoje dvoubarevné náramkové hodinky z tekutého silikonu. Lineární robotický systém MULTILIFT výlisky odebírá a odkládá je do chladící a následně montážní stanice. Tam se kompletují do podoby náramkových hodinek připravených k použití.

Nejdůležitější novinky

  • náramkové hodinky „z jednoho celku“: kombinace tekutý silikon / tekutý silikon nabízí vysokou míru volnosti návrhu a je příjemná na pohmat
  • výroba typu „připraveno k použití“ v jedné pracovní operaci: Automatizovaná montáž během fáze vstřikování
  • kvalita v sériové výrobě: Sladěná špičková technika umožňuje spolehlivý pracovní proces bez otřepů a odpadu
  • centrální řízení SELOGICA: Funkce forem, vstřikovací jednotky i automatiku je možné ovládat přímo
  • efektivní řešení na klíč: Společnost ARBURG nabízí rozsáhlé know-how a modulární technologii

Ke stažení

Prospekt: Vstřikování silikonu (PDF - 1,9 MB) (angličtina)

Základní údaje

Náramkové hodinky
Kavity: 2 + 2
Hmotnost výlisku: 16,5 g
Materiál: LSR + LSR
Doba cyklu: 60 s

Technika

Stroj
Barevné silikonové náramkové hodinky jsou vstřikovány na elektrickém dvoukomponentním strojí ALLROUNDER 570 A. V cyklech o délce 60 s vznikají dva vstřikované polotovary a dva hotové výlisky. Stálou vysokou kvalitu výlisků zajišťuje řada technických detailů, jako například regulovaný rozdělovač chladicí vody.
přejít na stránku elektrických strojů

Robotický systém
Sestavení náramkových hodinek připravených k použití funguje automaticky během fáze vstřikování. Lineární robotický systém MULTILIFT V 15 za tímto účelem náramkové hodinky odebírá a odkládá je do chladící a následně montážní stanice. Zde jsou doplněny o pouzdra a uzávěry.
přejít na stránku lineárních robotických systémů

Procesy a know-how

Vícekomponentní vstřikování
Obě vstřikovací jednotky jsou horizontálně uspořádány do polohy L a lze s nimi pojíždět nezávisle na sobě. Vstřikované polotovary se přesně a rychle přesouvají pomocí servoelektrické otočné jednotky. Prostřednictvím centrálního řízením SELOGICA je možné výrobní proces spolehlivě optimalizovat.
přejít na stránku procesu

Vstřikování silikonů
Silikon má řadu zajímavých vlastností: Tento pružný materiál netrpí únavou ani nežloutne, je velmi příjemný na pohmat a nabízí vysoký stupeň volnosti návrhu. Spolehlivý proces zpracování tekutého silikonu vyžaduje přesně sladěnou technologii, jako například studené vtoky ve formě s cílem zajistit výrobu výlisků bez vtoku.
přejít na stránku procesu

Poradenství
Na prvním místě je společný cíl: Vždy to nejhospodárnější řešení. Zde jsou zapotřebí komplexní odborné znalosti. Jako technologický a systémový partner máme v tomto oboru široký záběr a pomůže vám při realizaci vašich požadavků.
přejít na stránky aplikační technologie
přejít na stránky poradenství k řešením na klíč

Obor

Technický vstřikovaný výlisek
Hledáte inovativní celkovou koncepci efektivnější výroby, snížení kusových nákladů a zvýšení přidané hodnoty? Jako technologický a systémový partner vám nabízíme komplexní odborné znalosti a modulární technologii pro individuální řešení na klíč, abyste např. zvolili novou koncepci výroby náramkových hodinek.
přejít na stránku oboru

Partneři

FormaRico
Dávkovací zařízeni LSRReinhardt Technik
Podávání uzávěrůHörmle