Mikropočítadlo

Čím menší, tím náročnější

Na optimalizovaných standardních strojích ARBURG můžete sériově vyrábět mikrovýlisky vysoké kvality, například mikropočítadla s hmotností pouhých 0,004 g. V podobě výrobní mikrobuňky vám nabízíme efektivní řešení pro hmotnosti dávek v řádu miligramů.

Potřebnou přesnost a dodržování tolerancí v řádu mikrometrů zajišťuje např. dynamické vstřikování prostřednictvím šneku s regulací polohy. Používá se elektrický vstřikovací stroj ALLROUNDER 270 A s mikrovstřikovací jednotkou velikosti 5. Manipulaci zajišťuje robotický systém MULTILIFT H 3+1 s horizontálním úchopem.

Hlavní prvky

  • Výrobní mikrobuňka: elektrický stroj ALLROUNDER 270 A, mikrovstřikovací jednotka velikosti 5, robotický systém MULTILIFT H 3+1 a modul s čistým prostorem
  • Mikrovstřikovací jednotka velikosti 5: Přesné řízení krátkých drah pojezdu a zároveň vysoká dynamika plnění
  • Homogenní zpracování materiálu ze standardního granulátu prováděné podle principu first-in-first-out
  • Šnek s regulací polohy: přesné, dynamické vstřikování umožňující dodržení tolerancí v řádu mikrometrů

Základní údaje

Mikropočítadlo
Počet dutin: 4
Hmotnost součásti: 0,004 g
Materiál: PBT
Doba cyklu: 12 s

Technika

Stroj
Elektrický stroj ALLROUNDER 270 A s mikrovstřikovací jednotkou sám provádí operace s těmi nejnižšími hmotnostmi dávky – v případě mikropočítadla jde zhruba o 0,39 gramu. V kombinaci s robotickým systémem MULTILIFT H 3+1 a modulem s čistým vzduchem vzniká flexibilně použitelné systémové řešení pro reprodukovatelnou výrobu mikrovýlisků.
k elektrických strojů

Robotický systém
Robotický systém MULTILIFT H 3+1 dokáže provádět jednoduché úkony spojené s vyjímáním a vkládáním. Jeho hlavní rameno odebírá filigránsky přesné mikrovýlisky a šetrně je vkládá do jednotlivých dutin formy. Vedlejší rameno odděluje vtok. Užitečné zatížení činí 3 resp. 1 kg.
k robotický systém

Procesu

Mikrovstřikování
Mikrovstřikovací jednotka kombinuje šnek o průměru 8 mm pro vstřikování s druhým šnekem pro tavení materiálu. Výsledkem je reprodukovatelný plastifikační postup prováděný podle principu first-in-first-out. Vyráběné mikrovýlisky mohou být menší než samotná zrna granulátu.
k procesu

Obor

Technický vstřikovaný výlisek
Technickým vstřikováním lze vyrábět vysoce přesné komponenty pro nejrůznější aplikace, například v oboru hodinářství. Mikropočítadla o hmotnosti pouhých pár miligramů slouží například k měření průtoku v automatech na kávu.
k obor