Kryt skříně

Použití pěn ve vstřikovacím cyklu

Jako generální dodavatel vyvinula společnost ARBURG společně s partnerskou společností Sonderhoff postup MOLD’n SEAL, při kterém se ve výrobní lince kombinuje vstřikování plastu s následným nanášením těsnicí pěny na bázi PUR. Prostřednictvím tohoto postupu lze dosáhnout úspory času, nákladů i místa a výrazného zvýšení efektivity výroby.

 

Šestiosý robot vyjímá ještě teplé kryty skříní z hydraulického vstřikovacího stroje ALLROUNDER 570 S a předává je po přesné dráze do místa pod dávkovacím zařízením, které nanáší pěnu na bázi PUR. Při tomto postupu odpadá meziuskladnění a značně se zkracuje doba vytvrzování.

Hlavní prvky

  • Zvýšení efektivity: Postup MOLD’n SEAL kombinuje vstřikování plastu s nanášením pěn.
  • Integrace procesů výrazně zkracuje dobu zpracování pěny, přičemž šetří místo, čas i náklady.
  • Automatizované následné zpracování je zajišťováno pomocí šestiosého robota s vlastním programováním.

Základní údaje

Kryt skříně
Počet dutin: 4
Hmotnost součásti: 68 g
Materiál: PP GF35

 

Proces funguje takto

MOLD'n SEAL
Immediately Na ještě teplé součásti se bezprostředně po jejich vyrobení vstřikováním nanáší dvousložková pěna. Součásti jsou přitom šestiosým robotem, který se pohybuje po přesné dráze odpovídající obrysu těsnění, přepravovány pod směšovací hlavou podle principu FIPFG. Doba vytvrzování se zkracuje z 10 na 3 min. Nejsou potřebné dlouhé vynášecí pásy a mezioperační sklady.

Technika

Stroj
Srdcem výrobního pracoviště je hydraulický stroj ALLROUNDER 570 S s uzavírací silou 2000 kN. Šestiosý robot zajišťuje přímé propojení vstřikovacího stroje se zařízením pro dávkování PUR v rámci výrobní linky. Doba cyklu zahrnujícího vstřikování, manipulaci s výlisky a nanesení pěny činí pouze 44 s.
k vodních strojů

Robotický systém
Šestiosý robot přebírá veškerou manipulaci s výlisky: Odebírá výlisky, přenáší je konstantní rychlostí po přesné dráze pod zařízení k dávkování dvousložkové pěny a odkládá je na pásový dopravník. Všechny sekvence jsou samostatně programovatelné díky obslužnému rozhraní řídicího systému SELOGICA.
k robotický systém

Obor

Automobilový průmysl
Při velkých počtech kusů se vyplácí automatizace procesů a integrování po sobě následujících kroků. Z příkladu krytů skříní světlometů osobních automobilů je zřejmé, že automatizované sdružování postupů vstřikování a nanášení pěny výrazně zvyšuje efektivitu výroby.
k obor

Partneři

Nanášení pěny z PURSonderhoff
FormaB&K
AutomatizaceFPT