Kolo pro model letadla

Nové rozměry v oboru zpracování lehkých materiálů

Při vícekomponentním vstřikování dílů s pěnovou složkou (PSVG) je vypěňovaný zálisek kombinován s plasty. Definovaným tavením povrchu zálisku z EPP při vstřikování PP vzniká odlehčená konstrukce s trvalým mechanickým spojením; dokončovací pracovní operace tak nejsou nutné.

Hydraulický dvoukomponentní vstřikovací stroj ALLROUNDER 470 S vyrábí například kola pro modely letadel. Nejprve se do formy vloží pneumatika z extrudovaného polypropylénu a poté je nastříknut ráfek z polypropylénu. Druhým krokem je přestříknutí pneumatiky měkkou složkou z materiálu TPE. Doba cyklu činí 40 s a díl má hmotnost 3,4 g. Veškerou manipulaci zajišťuje rozšířený šestiosý robot Agilus. Díly položené na pásový dopravník se postupně balí do tašek a potiskují.

Hlavní prvky

  • Sdružená součást: Typické vlastnosti pěnových složek, jakými jsou EPP a EPS, se slučují s vlastnostmi vstřikovaných materiálů, jakými jsou ABS, PP nebo TPE
  • Zpracování lehkých materiálů: Snížení hmotnosti, jehož je dosahováno prostřednictvím pěnové složky, se kombinuje s tvrdostí, přesností obrysů a funkčností tradičních plastů
  • Rozšiřující technologický stupeň: Na Technologických dnech 2013 pořádaných společností ARBURG bylo předvedeno, že pěnová složka může být dodatečně přestříknuta materiálem TPE a takto opatřena měkkým opláštěním

Základní údaje

Kolo pro model letadla
Počet dutin: 1
Hmotnost výlisku: 3,4 g
Materiál: EPP + PP
Doba cyklu: 40 s

Postup funguje takto

Vícekomponentní vstřikování dílů s pěnovou složkou (PVSG)
Při PSVG se vytváří trvalé mechanické spojení, v tomto případě mezi pneumatikou z EPP a ráfkem z PP. Jednoduše realizovatelné jsou také přidržovací a svěrací funkce. Integrované funkce umožňují hospodárnou sériovou výrobu při snížených nákladech na jeden výlisek.
k procesu

Technika

Stroj
Výroba hotového kola pro modely v jednom kroku: Hydraulický dvoukomponentní stroj ALLROUNDER 470 S disponuje uzavírací silou přes 1 100 kN a vstřikovacími jednotky o velikostech 170 a 70. Obě jednotky pracují s otevřenými tryskami, menší z nich vstřikuje vertikálně do dělicí roviny formy.
k hydraulické stroje

Robotický systém
Veškerou manipulaci zajišťuje mobilní šestiosý robot Agilus firmy Kuka s obslužným rozhraním SELOGICA, který je umístěn na další lineární ose. To umožňuje dynamické pohyby i rychlou manipulaci s formou a výsledkem je maximální zkrácení doby cyklů a vyšší produktivita.
k lineární robotické systémy

Obor

Technický vstřikovaný výlisek
Vícekomponentní vstřikování dílů s pěnovou složkou kombinuje výhody pěnových dílů s výhodami vstřikovaných materiálů. Tímto způsobem lze cíleně kombinovat vlastnosti a nacházet nové oblasti uplatnění, jakými jsou např. výroba mobilních elektrických zařízení, zpracování lehkých materiálů a výroba izolačních dílů.
k obor

Partneři

FormaKrallmann
ZpracováníRuch Novaplast
Automatizacefpt Robotik