Kolečka dolního koše

Technologie vstřikování do krychlové formy uspoří 40 % doby cyklu

Nový systém Reverse-Cube od firmy Foboha pro ALLROUNDER CUBE firmy ARBURG zvyšuje kvalitu, urychluje dobu cyklu v porovnání se dvěma oddělenými vstřikovacími stroji včetně procesu montáže až o 40 % a poskytuje obrovskou úsporu nákladů a montážní plochy.

Zařízení ALLROUNDER CUBE 2900 vyrobí s 24+24násobnou kubickou formou, jejíž poloviny jsou uspořádány nad sebou, současně 24 pouzder z PP a 24 koleček z POM. Doba cyklu činí cca 9,5 sekundy. Poloviny krychlové formy se vzájemně otáčí o 90°. Zatímco na jedné straně probíhá vstřikování, na ostatních třech stranách se komponenty ochlazují do takové míry, že mohou být přímo montovány ve formě. Montáž jednotlivých dílů do koleček dolního koše pro myčky přebírá šestiosý robot.

Hlavní prvky

  • Integrace funkcí: zainjektování předtvarovaných 3D fólií s integrovanou elektronikou a diodami LED
  • „Chytré“ povrchy komponent: Dotykové funkce pro digitalizaci jsou žádány v interiérech automobilů.
  • Automatizovaná buňka pro čisté prostory: kontrolované výrobní podmínky pro zajištění spolehlivého procesu
  • Kvalita v sériové výrobě: stoprocentní kontrola elektrických funkcí

Ke stažení

Základní údaje

Kolečka dolního koše
Kavity: 24 + 24
Hmotnost výlisku: 4,9 + 2,1 g
Materiál: PP + POM
Doba cyklu: 9,8 s

Technika

Stroj
Kolečka dolního koše jsou vstřikována na stroji s technologií vstřikování do krychlové formy ALLROUNDER CUBE 2900 s uzavírací silou 2 900 kN. Servoelektrická kloubová zavírací jednotka a integrovaná 24+24násobná forma se servoelektrickým otáčením krychle umožňuje krátké cykly se sníženou spotřebou energie.
přejít na stránku strojů CUBE

Robotický systém
Robotický systém s několika osami zajišťuje svým dvoudílným chapadlem manipulaci s jednotlivými komponentami a hotovými díly. Jeho pohyblivost přitom tvoří základ pro zjednodušení chapadel a periferií a snižování investičních nákladů.
přejít na stránku víceosých robotů

Procesy a know-how

Vícekomponentové vstřikování
Obě vstřikovací jednotky pojíždějí nezávisle na sobě a jsou horizontálně uspořádány nad pohyblivou upínací deskou formy se svázaným pojezdem. Vstřikované polotovary se přesně a rychle přesouvají s pomocí servoelektrického otáčení krychle. Za pomoci centrální řídicí jednotky stroje lze výrobní proces spolehlivě optimalizovat.
přejít na stránku procesu

Poradenství
Na prvním místě je společný cíl: vždy to nejhospodárnější řešení. Zde jsou zapotřebí komplexní odborné znalosti. Jako technologický a systémový partner máme v tomto oboru široký záběr a pomůžeme vám při realizaci vašich požadavků.
Přejít na stránky poradenství k řešením na klíč

Obor

Technický vstřikovaný výlisek
Technickým vstřikovým litím lze vyrobit vysoce přesné komponenty z různých plastů pro nejrůznější použití. Izolační lišty z duroplastu se používají např. v žehličkách. Abyste mohli rychle, bezpečně a ekonomicky vyrábět, nabízíme vám speciální technické vybavení stroje a rozsáhlé know-how.
přejít na stránku oboru

Partneři

FormaFOBOHA