Kancelářské nůžky

Individualizace vstřikovaných výlisků

Příklad výroby kancelářských nůžek ukazuje flexibilní individualizaci plastových výrobků. Ta probíhá formou souhry mezi vstřikováním na stroji ALLROUNDER a ARBURG Plastic Freeforming (APF) pomocí zařízení freeformer. Aplikace je zároveň znázorněním tématu, které se věnuje projektu Industrie 4.0.

Ve vstřikovací stanici dojde nejprve k výběru mezi různými variantami nůžek. V zájmu flexibilní a rychlé změny produktu spolupracují lidé s roboty v těsné součinnosti. Elektrický stroj ALLROUNDER nastříkne rukojeti nůžek a poté se laserem vyznačí kód DMC. Následně zařízení freeformer na nůžkách vytvoří individuální nápis. Procesní a kvalitativní data jsou zaznamenána prostřednictvím systému řídicího počítače ARBURG (ALS) a přenášejí se na webový server. Příslušnou internetovou stránku lze vyvolat pomocí mobilního koncového zařízení po zadání kódu DMC.

Hlavní prvky

  • Flexibilní výroba plastových dílů: malé série až jednotlivé kusy
  • Individualizace hromadně vyráběných dílů: kombinace vstřikování s aditivní výrobou
  • Spolupráce člověka a robota: interaktivní provoz pro hospodárnou automatizaci
  • Industrie 4.0: systém řídicího počítače ARBURG (ALS) umožňuje propojenou, zpětně sledovatelnou a transparentní výrobu

Ke stažení

Základní údaje

Kancelářské nůžky
Počet dutin: 1 + 1
Hmotnost výlisku: 24 g
Materiál: PP
Doba cyklu: 60 s
Doba potřebná k vytvoření nápisu: ca 2 min

Technika

Stroj
Výroba se zahajuje pomocí čipové karty na řídicí jednotce stroje SELOGICA. V dalším cyklu elektrický stroj ALLROUNDER 370 E obstříkne požadované polotovary nůžek. Elektrické pohony spolu s přesným přizpůsobením všech komponent zlepšují energetickou účinnost i přesnost a zkracují dobu cyklu.
k elektrické stroje

Robotický systém
Polotovar nůžek se ručně vkládá přímo do chapadla, čímž odpadá potřeba nákladných přípravných systémů. Světelnou záclonou jištěný lineární robotický systém MULTILIFT V předává vložený díl do formy a odvádí hotové nůžky k popisu pomocí laseru.
k lineární robotické systémy

Procesy

Zastřikování zálisků
Na polotovary nůžek vložené do formy (volitelně špičaté nebo kulaté) se nastřikují rukojeti z PP. Forma s dutinami v počtu 1+1 je k dispozici ve verzi pro leváky i praváky. Hmotnost dílu činí 24 g, celková doba cyklu pak 60 s.
k procesu

ARBURG Plastic Freeforming (APF)
Zařízení freeformer dále vytváří osobní trojrozměrný nápis. Tímto způsobem lze bez použití formy individualizovat hromadně vyráběné díly v rámci procesu volného tvarování plastů ARBURG. Při tloušťce vrstvy 0,21 mm obnáší doba potřebná k vytvoření jen zhruba 2 min.
k procesu

Obor

Technické vstřikování výlisků
Technickým vstřikováním lze vyrábět vysoce přesné součásti pro nejrůznější aplikace. Díky kombinaci vstřikování a aditivní výroby lze takové hromadně vyráběné díly v dalším kroku individualizovat.
k obor

Partneři

FormaNovapax
AutomatizaceKiki
Laserová staniceTrumpf
Kamerový systémFuchs