Kabelová průchodka

Individuální manipulace s ohebnými součástmi

Šestiosé roboty jsou flexibilními mistry pohyblivosti, díky čemuž s jistotou zvládají i složité úkoly. Působivým důkazem je například plně automatizované zastřikování kabelů: ohebné části se předem individuálně připravují a vkládají do několika dutin v různých polohách.

Šestiosý robot s automatickým přívodem nekonečného provazce kabelů nahrazuje ruční přípravu. Délku kabelových smyček je přitom možné flexibilně specifikovat. Další výhoda: díky malé zastavěné ploše vertikálního stroje ALLROUNDER 375 V vzniká skutečně kompaktní výrobní jednotka.

Hlavní přednosti

  • Plně automatizované zastřikování kabelů: kompaktní výrobní jednotka nahrazuje ruční přípravu
  • Individuální příprava nekonečného provazce kabelů: délku kabelových smyček lze flexibilně nastavovat
  • Přesné vkládání ohebných kabelů: šestiosý robot vkládá zálisky přesně do formy
  • Snadné programování různých délek kabelů: pohyby robota je možno rychle přizpůsobit pomocí vestavěného obslužného rozhraní SELOGICA

Základní údaje

Kabelová průchodka
Počet dutin: 4
Hmotnost výlisku: 4,2 g (bez kabelu)
Materiál: TPE
Doba cyklu: 27 s

Technika

Stroj
K zastřikování ohebných kabelů se používá vertikální stroj ALLROUNDER 375 V. Díky jeho systému volného prostoru je forma přístupná ze tří stran. Společně s níže uspořádanou upínací deskou jde o ideální konstrukci stroje pro automatizaci.
k vertikálních strojů

Robotický systém
Šestiosý robot přebírá veškerou manipulaci s výlisky: Vezme provazec ohebných kabelů, vytvoří kabelové smyčky v požadované délce a vloží individuálně připravený kabel přesně do formy. Všechny pohyby lze programovat samostatně díky obslužnému rozhraní SELOGICA.
k šestiosý robot

Proces

Zastřikování zálisků
Zastřikování kabelů je předpokladem bezpečné manipulace s ohebnými zálisky. Na působivém příkladu kabelové průchodky se ukazuje, že díky automatizaci lze hospodárně realizovat i náročné úkoly: potřeba manuální přípravy a vkládání zcela odpadá.
k procesu

Obor

Elektronika
Plně automatizované zastřikování umožňuje efektivní výrobu jednotlivých součástí, například kabelových průchodek s různou délkou kabelových smyček. Kompaktní výrobní jednotka vyrábí součásti, které si trvale a rovnoměrně udržují vysokou kvalitu, a zjednodušuje tak správu skladových zásob i logistiku.
k obor

Partneři

Přívod kabelů:Leicht
Automatizace:FPT Robotik
Forma:Straberger