Izolační připojovací lišta

Tvarování plastu BMC

Izolační připojovací lišty pro žehličky se vyrábějí z vlhkého polyesteru BMC odolného proti vysokým teplotám. Takové specifické materiály vyžadují speciální strojní vybavení, jakým je šnekové ucpávkové zařízení INJESTER vyráběné společností ARBURG, které zajišťuje optimální přívod tohoto materiálu. Ten svojí konzistencí připomíná kyselé zelí.

 

Izolační připojovací lišty se vyrábějí na hydraulickém vstřikovacím stroji ALLROUNDER 570 S. Šestiosý robot vyjímá výlisky ze stroje, odkládá je do mezioperačního zásobníku a po vychladnutí je předává do další pracovní stanice: Jeho složité trojrozměrné pohyby umožňují vytváření vnějšího obrysu, který se maximálně přibližuje konečnému tvaru. Hotové výlisky pak robot předává na pracoviště kvalitativní a funkční kontroly a následně je odkládá do stohu.

Hlavní prvky

  • Plně automatické vstřikování izolačních připojovacích lišt s následným odstraňováním otřepů a kontrolou kvality
  • Šnekové ucpávkové zařízení INJESTER provádí průběžnou šetrnou úpravu vlhkého polyesteru (BMC).
  • Šestiosý robot: trojrozměrné pohyby umožňují vytváření vnějšího obrysu, který se maximálně přibližuje konečnému tvaru.
  • Pohyby robota jsou samostatně programovatelné prostřednictvím obslužného rozhraní řídicího systému SELOGICA.

Základní údaje

Izolační připojovací
Počet dutin: 1
Hmotnost součásti: 290 g
Materiál: BMC

 

Technika

Stroj
Hydraulický stroj ALLROUNDER 570 S s uzavírací silou 2200 kN je vybaven speciální sadou válců, bezkompresním šnekem a šnekovým ucpávkovým zařízením INJESTER. Prostřednictvím řídicího systému SELOGICA, ke kterému je stroj připojen, je umožněno bezpečné odvzdušňování.
k vodních strojů

Robotický systém
Šestiosý robot s implementovaným obslužným rozhraním systému SELOGICA vyjímá výlisky a přepravuje je k opracování vnějšího obrysu. Jeho trojrozměrné pohyby je možno samostatně programovat. Všechny výlisky předává na pracoviště kontroly kvality a dobré výlisky následně odkládá do prostorově úsporného stohu.
k robotický systém

Procesu

Vstřikování reaktoplastů
Pro zpracování reaktoplastů je potřebný přesný průběh teploty. Materiál BMC s konzistencí připomínající kyselé zelí je prostřednictvím šnekového ucpávkového zařízení INJESTER přiváděn v optimálním, předem zhutněném stavu. Přesně vedené uzavírací jednotky a pohyby formy řízené servopohonem zajišťují přesné vyformování.
k procesu

Obor

Technický vstřikovaný výlisek
K funkčním součástem určeným pro elektronické aplikace patří snímače úhlové polohy sestávající ze zmagnetizovaného plastu a zastříknutého vlastního snímače, které se vyrábějí technologií montážního vstřikování. Hotový výlisek zaznamenává změny směru a je vhodný např. pro navigační systémy používané v motorových vozidlech.
k obor

Partneři

AutomatizaceFPT