Vertikální stroje

Naše vertikální vstřikovací stroje ALLROUNDER jsou známy svou ergonomií zastřikování zálisků. Stačí si prohlédnout nejširší nabídku strojů na trhu – z početné palety strojů ALLROUNDER, automatizovaných koncepcí strojů a zákaznických řešení na míru si vybere každý.

 

Techniku vertikálních strojů ALLROUNDER je možné vždy přesně přizpůsobit konkrétním požadavkům vstřikování, aniž by byla ohrožena ergonomie. K dispozici je celá řada uzavíracích sil, flexibilních, vertikálně i horizontálně uspořádaných, vstřikovacích jednotek a sad příslušenství pro konkrétní použití, například k zpracování tvrditelných plastů nebo silikonu.

Hlavní prvky

  • Ergonomické zpracování díky pestré nabídce uzavíracích systémů.
  • Krátké doby cyklů a vysoká produktivita díky různým variantám stroje s odlišnými otočnými a posuvnými stoly.
  • Servoelektrické otočné stoly pro přesné a spolehlivé zpracování tenkostěnných zálisků.
  • Jednoduché začlenění do automatizovaných výrobních linek.
  • Prostorově úsporná, kompaktní konstrukce.

Technika

Přímá kontrola hodnověrnosti
Kontrola hodnověrnosti, která je jedinečnou funkcí řídicího systému SELOGICA, vám poskytuje přímou podporu při programování sekvencí vašich vstřikovacích strojů ALLROUNDER: Vámi zadávané hodnoty jsou bezprostředně kontrolovány z hlediska úplnosti a současně se zobrazuje logické nastavení polohy pro aktuální výrobní operaci.
k technika

Příklady z praxe

Kabelová průchodka
Šestiosé roboty jsou flexibilními mistry pohyblivosti, díky čemuž s jistotou zvládají i složité úkoly. Působivým důkazem je například plně automatizované zastřikování kabelů: ohebné části se předem individuálně připravují a vkládají do několika dutin v různých polohách.
k výlisku

Spona
Metodu Reel-to-Reel lze používat k zastřikování montážních pouzder čipů plastem. Při výrobě spon je svislý stroj ALLROUNDER 275 V vybaven kombinovanou formou, která odděluje hotové výlisky od nosného pásu. Tento postup se osvědčil díky krátkým dobám cyklů a trvale vysoké kvalitě výlisků.
k video

Nasávací síto nádrže
Vertikální stroj ALLROUNDER 375 V zajišťuje úspornou výrobu menších sérií kvalitních sít nádrží za využití integrace ručních činností a inovativních pracovních postupů. Za celkovou dobu cyklu 50 s proběhne sedm pracovních operací.
k video

Pouzdro řídicí jednotky
Výrobu snímače z močovinové pryskyřice zajišťuje komplexně uspořádané výrobní pracoviště. Stroj ALLROUNDER 1200 T, který je vybaven otočným stolem, umožňuje současné vyjímání, popř. vkládání během vstřikování. Robot Scara připravuje 14 drobných vývodů, které se ve formě zastřikují.
k výlisku

Podrážka kopačky
Moderní kopačky jsou vyrobeny takřka výlučně z plastů. Technologicky vyspělé funkční komponenty mají vliv například na rychlost a techniku střely fotbalisty. Krátká životnost produktu vyžaduje know-how zaměřené do budoucna a vysokou míru flexibility při výrobě.
k výlisku