Elektrické stroje

Nastavení měřítka: přesné, rychlé a kvalitní

Koncepce našich strojů ALLROUNDER jsou orientovány na výkon a současně na úsporu nákladů. Sortiment sahá od základního modelu GOLDEN ELECTRIC přes řadu EDRIVE až k vysoce přesné řadě ALLDRIVE s možností individuálního přizpůsobení. Díky tomu vždy dosáhnete konkurenceschopných kusových nákladů.

Díky inovativní technologii pohonu jsou stroje spolehlivé a úsporné v rozsahu uzavírací síly od 350 do 6 500 kN. Vřetenové převody a servomotory jsou voleny podle nejpřísnějších funkčních a kvalitativních kritérií. Mnoho technicky propracovaných detailů, jako je automatická regulace uzavírací síly nebo automatické olejové centrální mazání, zajišťují stabilní procesy a minimalizují dobu instalace formy a údržby.

Hlavní prvky

  • GOLDEN ELECTRIC: trvale standardizovaný základní model za nejlepší cenu
  • EDRIVE: doplňující koncepce elektrických strojů v případě vyšších nároků na vybavení
  • ALLDRIVE: špičková konstrukční řada pro náročné výrobní úkoly s množstvím alternativ z hlediska vybavení
  • Maximální reprodukovatelnost a kvalita výlisků díky přímému vřetenovému pohonu bez vůle
  • Až o 50 % snížená spotřeba energie oproti hydraulickým strojům
  • Nízké emise díky kapalinou chlazeným a zapouzdřeným servoelektrickým pohonům a navíc rekuperace energie při brzdění
  • Komfortní obsluha výrobního postupu prostřednictvím řízení SELOGICA používaného u celé konstrukční řady

Technika

Servoelektrické pohony
Naše servoelektrické pohony pracují s relativně velmi nízkou hladinou emisí. Vřetenové systémy a převody jsou zapouzdřené, aby bylo možno zamezit znečišťování způsobenému otěrem. Chlazení kapalinou navíc zajišťuje odpovídající nepatrné víření vzduchu a tichý provoz.
k technika

Příklady z praxe

Náramkové hodinky
Nová koncepce výroby hodinek: Příklad náramkových hodinek na bázi tekutý silikon tekutý / silikon demonstruje, jaké inovativní koncepce mohou vzniknout s využitím našich komplexních odborných znalostí. Kombinací vícekomponentového vstřikování, zpracování silikonu a automatizace vzniknou během jedné minuty dvoje kompletní hodinky.
k výlisku

Mikropočítadlo
Na optimalizovaných standardních strojích ARBURG můžete sériově vyrábět mikrovýlisky vysoké kvality, například mikropočítadla s hmotností pouhých 0,004 g. V podobě výrobní mikrobuňky vám nabízíme efektivní řešení pro hmotnosti dávek v řádu miligramů.
k výlisku

Stomatologický vrták
Při použití umělé hmoty získávají běžné produkty nové vlastnosti. Stomatologické vrtáky z PEEK odstraňují na rozdíl od vrtáků vyrobených z kovu pouze kariézní hmotu. Drobné stomatologické díly jsou cenově dostupné, jsou určeny k jednorázovému použití v zubních ordinacích a byly vyrobeny tak, aby byly v jednom kroku připraveny k okamžitému použití.
k výlisku

Hormonální kroužek
Hormonální kroužky z materiálu LSR mohou používat ženy jako prevenci nakažení virem HIV. Při jejich výrobě musí být splněny nejnáročnější požadavky na hygienu a kvalitu produktu. Podstata řešení: Do tekutého silikonu se před vstřikováním přidává účinná látka, která chrání před virem HIV.
k výlisku