Zkrácení doby cyklu

Zvýšená produktivita práce znamená získání cenných časových výhod

Optimální výroba musí probíhat plynule a s vysokou kvalitou, ale také rychle. Souhra mezi synchronními pohyby, tlakovými zásobníky a řídicí technikou, kterou se naše vstřikovací stroje ALLROUNDER vyznačují, umožňuje dosažení velmi krátkých cyklů, a tedy i skutečně efektivní výrobu výlisků.

Servoelektrické kloubové mechanismy

Servoelektrické kloubové mechanismy

Servoelektrické kloubové mechanismy tvoří ideální doplněk našich plně hydraulických uzavíracích jednotek. Dynamické provádění pohybů formy umožňuje dosažení extrémně krátkých dob chodu naprázdno. Veškeré pohyby potřebné k najíždění do poloh se provádějí s vysokou přesností. Technické řešení je však přesvědčivé i díky vyšší energetické účinnosti. více...

Synchronní vyhazování

Synchronní vyhazování

Funkce synchronního vyhazování umožňuje důsledné využívání potenciálu pro zkrácení dob cyklů. Jsou-li uzavírací jednotka a vyhazovače poháněny servoelektricky, lze zajistit přesný a reprodukovatelný proces odběru výlisků. Síla je rovnoměrně rozdělována prostřednictvím desky vyhazovače. více...