Zkrácení doby cyklu

Zvýšená produktivita práce znamená získání cenných časových výhod

Optimální výroba musí být bezporuchová, kvalitní, ale i rychlá. Třeba pomocí synchronních pohybů na základě sladění strojního a ovládacího technického vybavení. To u našich vstřikovacích strojů ALLROUNDER zajišťuje krátké cykly, a tím skutečně efektivní výrobu vstřikovaných výlisků.

Servoelektrické kloubové mechanismy

Servoelektrické kloubové mechanismy

Servoelektrické kloubové mechanismy tvoří ideální doplněk našich plně hydraulických uzavíracích jednotek. Dynamické provádění pohybů formy umožňuje dosažení extrémně krátkých dob chodu naprázdno. Veškeré pohyby potřebné k najíždění do poloh se provádějí s vysokou přesností. Technické řešení je však přesvědčivé i díky vyšší energetické účinnosti. více...

Synchronní vyhazování

Synchronní vyhazování

Funkce synchronního vyhazování umožňuje důsledné využívání potenciálu pro zkrácení dob cyklů. Jsou-li uzavírací jednotka a vyhazovače poháněny servoelektricky, lze zajistit přesný a reprodukovatelný proces odběru výlisků. Síla je rovnoměrně rozdělována prostřednictvím desky vyhazovače. více...