Šnek s regulací polohy

Přesná reprodukovatelnost při vysoké dynamice

Přesnost při provádění technologického postupu vstřikování má bezprostřední souvislost s dynamikou a přesnou reprodukovatelností pohybů, které jsou při vstřikování prováděny. Námi vyvinutý šnek s regulací polohy vám umožní dosáhnout vysoce přesného vstřikování a dotlaku i u hydraulických strojů – a to v míře srovnatelné s elektrickými stroji.

 

Vysoké přesnosti se dosahuje tím, že na hydraulický válec působí při vstřikování tlak z obou stran. Snímače tlaku a uzavřený regulační okruh (servoregulace) umožňují řízené zrychlování i brzdění.

Hlavní prvky

  • Vyšší kvalita výlisků při použití hydraulických vstřikovacích jednotek
  • Přesná regulace polohy, rychlosti a tlaku – srovnatelné s elektrickými stroji
  • Regulované parametry zahrnují polohu šneku a rozdíl mezi tlaky v komorách válce
  • Dokonale vhodné pro aplikace, u kterých je požadován vysoký výkon
  • Součást rozšířené sady vybavení, sériové vybavení strojů s hydraulickými akumulátory