aXw Control PressurePilot

Bionicky optimalizovaná regulace tlaku zvyšuje reprodukovatelnost

Náš PressurePilot“ s bionicky optimalizovanou regulací tlaku při přepnutí mezi vstřikovacím tlakem a dotlakem má nesporné výhody: Zvětší se procesní okno pro robustní a reprodukovatelné vstřikování. To zabrání tvorbě otřepů a nedostatečnému naplnění.

PressurePilot zajišťuje plynulý přechod tlaku, aniž by došlo k podkmytu pod cílový dotlak. Díky tomu nedochází v systému distribuce tlaku k poklesům tlaku nebo ke kavitám, které by mohly vést ke klidovým stavům na čele taveniny. Výsledkem je konstantní plnění formy a vylepšené vyvážení – zejména u forem s více kavitami.

Nejdůležitější funkce

  • Snadné nastavení – automatický výpočet přechodu tlaku
  • Vyšší přesnost řízení a větší procesní okno
  • Rovnoměrné plnění formy a vylepšené vyvážení
  • Konstantní hmotnosti dávky u forem s více kavitami