Přesnost

Zajištění kvality znamená přesně vyrábět

Chcete jednoduše vyrábět vysoce kvalitní plastové výlisky? Pak byste měli důvěřovat vstřikovacím technologiím dodávaným společností ARBURG. Při použití našich pokrokových komponent určených pro úkony, jakými jsou uzavírání, vstřikování a ovládání, budete mít výrobu bezpečně pod kontrolou. Jednoduše a s vysokou přesností.

Regulace pomocí referenční křivky

Regulace pomocí referenční křivky

K dosažení neměnné optimální kvality výlisků můžete využít regulaci pomocí referenční křivky, což je funkce řídicího systému SELOGICA. Při použití této funkce lze velmi přesně regulovat dotlak na základě průběhu tlaku ve formě. Poruchové veličiny, jako například kolísání viskozity taveniny, ztrácí svůj vliv na kvalitu výlisků. více...

Šnek s regulací polohy

Šnek s regulací polohy

Přesnost při provádění technologického postupu vstřikování má bezprostřední souvislost s dynamikou a přesnou reprodukovatelností pohybů, které jsou při vstřikování prováděny. Námi vyvinutý šnek s regulací polohy vám umožní dosáhnout vysoce přesného vstřikování a dotlaku i u hydraulických strojů – a to v míře srovnatelné s elektrickými stroji. více...