aXw Control FillAssist

Rychle a spolehlivě k prvnímu dobrému kusu

Pomocí funkce FillAssist pro řídicí jednotku GESTICA lze v reálném čase nasimulovat plnění komponent podle aktuální polohy plastifikačního šneka jako 3D grafiku. To je přínosem i pro specialisty mezi seřizovači, protože tím ušetří cenný čas.

S funkcí FillAssist nyní „zná“ ALLROUNDER vstřikovaný výlisek, který má vyrobit. Za tímto účelem se přímo do řídicí jednotky načte simulační model vytvořený off-line a geometrie komponentu. Prostřednictvím obslužného rozhraní GESTICA mohou seřizovači interaktivně porovnávat výsledky simulace s chováním při plnění během posledního cyklu.

Hlavní prvky

  • Podpora studií plnění pomocí znázornění plnění
  • Vizualizace čela tekoucí taveniny v 3D zobrazení kavity v závislosti na poloze šneku
  • Již není nutná interpretace grafů křivek vstřikování

Ke stažení