Adaptabilní robotická buňka

Flexibilní automatizace výroby

Naše robotické buňky jsou navrženy pro univerzální použití na několika strojích. Základní konfiguraci můžete modulárně rozšiřovat a snadno adaptovat prostřednictvím standardizovaných rozhraní. Tím získáte volnost při individuální konfiguraci hospodárné automatizace také malých sérií.

 

Náklady na přemístění robotické buňky zůstanou velmi nízké. Musíte rozpojit jen několik málo rozhraní a automatizaci přemístit na další místo použití. Vzhledem k tomu, že se referenční body v buňce nemění, musíte vždy nově seřídit jen zajíždění do formy.

Nejdůležitější novinky

  • maximální flexibilita při používání: automatizace již není vázána na konkrétní stroje
  • téměř libovolná konfigurace a uspořádání robotických buněk
  • vybavení robotických buněk lze kdykoli následně a snadno upravit
  • minimální nároky na vybavení: nízký počet rozhraní mezi strojem a robotickou buňkou a standardizovaná chapadla se snadnou výměnou
  • uživatelské rozhraní SELOGICA nebo GESTICA umožňuje samostatné programování sekvencí robota a seřízení