Turnkey Control Module (ATCM)

Sběr dat a koordinace procesů

Stoprocentní zpětná vysledovatelnost jednotlivých dílů nebo konstrukčních skupin: potřebujete k tomu systém SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) a moduly ARBURG Turnkey Control Module (ATCM). Údaje o procesech a kvalitě je tak možné shromažďovat specificky pro výlisky a předávat je dál k vyhodnocovacímu systému.

Systém ATCM vám současně také digitalizuje důležité funkce kompletních výrobních buněk. To zahrnuje např. grafické znázornění protokolu, stavy zařízení, alarmy nebo výsledky kamerových zkoušek. V případě potřeby můžete pomocí ATCM spustit také necyklické výrobní procesy, např. vyřazení.

Hlavní vlastnosti

  • Jednoduše: koordinace a kontrola procesů ve výrobní buňce
  • Spolehlivost: sběr relevantních dat na základě ID komponenty
  • Kompletnost: dokumentace pro stoprocentní vysledovatelnost

Ke stažení

Příklady z praxe

AM (aditivní výroba) Factory
AM Factory od společnosti ARBURG předvádí, jak zařízení na klíč se síťovým IT propojením postavené na základě stroje freeformer 300-3X a šestiosého robota funkcionalizuje varianty standardních upínacích desek chapadel - plně automaticky podle požadavků zákazníka s možností stoprocentního dohledání.
Přejít k videu

Vodováha
Příklad vodováhy demonstruje, jak lze zajistit 100procentní vysledovatelnost a současně hospodárnou výrobu. Díky našemu systému SCADA ARBURG Turnkey Control Module (ATCM), kterým je vybaven systém na klíč, lze kdykoli dohledat všechny relevantní údaje o procesu a jakosti každého jednotlivého komponentu.
Přejít ke vstřikovaným výliskům